sobota, 15 grudnia 2018 r.

imieniny: Celiny, Ireneusza, Niny

-1°

Otwarty konkurs ofert na realizację w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2023 r. zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

Zarząd Powiatu Wejherowskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2023 r. zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej dotyczącego zapewnienia instytucjonalnej pieczy zastępczej w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego, dla 9 wychowanków z terenu powiatu wejherowskiego.

TUTAJ