środa, 21 listopada 2018 r.

imieniny: Janusza, Marii, Reginy

Otwarty konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej

Zarząd Powiatu Wejherowskiego ogłasza konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej - prowadzenie na terenie powiatu wejherowskiego domu pomocy społecznej dla 110 osób przewlekle somatycznie chorych w tym dla 32 dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie.
 
TUTAJ