środa, 21 listopada 2018 r.

imieniny: Janusza, Marii, Reginy

Konkurs na nieodpłatną pomoc prawną i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie w 2019 r.

ZARZĄD  POWIATU  WEJHEROWSKIEGO z siedzibą w Wejherowie przy ul. 3 Maja 4

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 450 ze zm.) oraz ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r., poz. 2030 ze zm.)

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego należącego do Powiatu Wejherowskiego z zakresu:
1.    Prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej,
2.    Prowadzenia punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego lub nieodpłatnej pomocy prawnej.

Ogłoszenie