poniedziałek, 18 listopada 2019 r.

imieniny: Klaudyny, Romana, Tomasza

Prowadzenie punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego lub nieodpłatnej pomocy prawnej w 2020 r.

ZARZĄD  POWIATU  WEJHEROWSKIEGO

z siedzibą w Wejherowie przy ul. 3 Maja 4

 

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2019 r., poz. 688) oraz ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r.
o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r., poz. 294), zwanej dalej „Ustawą”

 

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego należącego do Powiatu Wejherowskiego z zakresu:

  1. Prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej,
  2. Prowadzenia punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego lub nieodpłatnej pomocy prawnej.

Więcej informacji...