wtorek, 18 lutego 2020 r.

imieniny: Konstancji, Krystiana, Sylwany

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

Zarząd Powiatu Wejherowskiego

ogłasza otwarty konkurs ofert

 

na realizację w okresie od 01 kwietnia 2020 r. do 31 marca 2025 r. zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej dotyczącego zapewnienia instytucjonalnej pieczy zastępczej w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego, dla 14 wychowanków z terenu powiatu wejherowskiego.

 

OGŁOSZENIE

KOMUNIKAT