czwartek, 9 kwietnia 2020 r.

imieniny: Mai, Marcelego, Wadima

11°

Starostwo Powiatowe w Wejherowie zamknięte dla interesantów do odwołania

OGRANICZENIE PRACY

Starostwa Powiatowego w Wejherowie

 W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców

związane z rosnącym zagrożeniem epidemiologicznym (KORONAWIRUS),

Starostwo Powiatowe w Wejherowie pracuje w trybie wewnętrznym od godziny 7:30 do godziny 15:30
i pozostaje zamknięte dla interesantów do odwołania.

 

Prosimy mieszkańców, aby najpilniejsze sprawy urzędowe załatwiać przez telefon, drogą elektroniczną, platformę ePUAP lub w późniejszym terminie.

 

Prosimy o kontakt z wydziałami bezpośrednio zajmującymi się daną sprawą.

  • wykaz numerów telefonów oraz adresów e-mail na:

http://bip.powiatwejherowski.pl/artykuly/476/wykaz-telefonow

 

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, po ustaleniu terminu i uzyskaniu zgody naczelnika wydziału (kierownika innej właściwej komórki organizacyjnej) możliwa będzie wizyta w Starostwie.

 

Zaświadczenia będą wydawane wyłącznie drogą pocztową lub przez skrytkę ePUAP: /59ut3k1bll/SkrytkaESP

 

Wgląd do akt postępowań administracyjnych nie będzie w tym okresie możliwy. Osoby, które chcą przed wydaniem decyzji administracyjnej uzyskać wgląd do akt, proszone są o zgłoszenie takiego zamiaru telefonicznie lub drogą elektroniczną. W takich wypadkach wydanie decyzji zostanie wstrzymane do czasu umożliwienia wglądu do akt.

 

Osoby które nabyły lub sprzedały pojazd zarejestrowany na terenie Rzeczypospolitej Polskiej proszone są, aby dokonywały zgłoszenia nabycia bądź zbycia pojazdu drogą elektroniczną poprzez platformę ePUAP lub za pośrednictwem operatora pocztowego.

Osoby które sprowadziły pojazd, niebędący nowym pojazdem, z  terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej uprasza się aby dokonały zgłoszenia rejestracji pojazdu w terminie 30 dni od dnia sprowadzenia pojazdu na stronie https://www.esp.pwpw.pl/

Niedopełnienie wyżej wymienionych obowiązków w okresie zamknięcia Starostwa nie będzie skutkować wymierzaniem kar pieniężnych.

Rejestracja pojazdów

58-572-95-26

Prawa jazdy

58-572-95-25

Transport drogowy 

58-572-95-22

Zmiana organizacji ruchu 

58-572-95-23

 

Rzecznik Konsumentów będzie telefoniczne udzielał porad konsumenckich: wtorek, środa, czwartek od godz. 9-15  tel. 58 572 94 15. Wnioski o interwencję u przedsiębiorcy można przesyłać pocztą na adres Starostwa oraz pocztą elektroniczną na adres starostwo@powiat.wejherowo.pl

 

O zmianach będziemy informować na bieżąco na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Wejherowie w zakładce „Koronawirus”:

http://bip.powiatwejherowski.pl/artykuly/694/koronawirus

 

Dziękujemy za zrozumienie!