sobota, 19 września 2020 r.

imieniny: Januarego, Konstancji, Leopolda

Konkurs ofert na realizację zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

Zarząd Powiatu Wejherowskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2025 r. zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej dotyczącego zapewnienia instytucjonalnej pieczy zastępczej w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego, dla 12 wychowanków z terenu powiatu wejherowskiego.

Ogłoszenie