niedziela, 13 czerwca 2021 r.

imieniny: Antoniego, Gracji, Lucjana

18°
Koronawirus: aktualne informacje i zalecenia DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Raport o stanie Powiatu Wejherowskiego za rok 2020

Raport o stanie Powiatu Wejherowskiego za rok 2020

Uchwałą nr VI/378/21 Zarządu Powiatu Wejherowskiego z dnia 18 maja 2021 r. przyjęto Raport o stanie Powiatu Wejherowskiego za rok 2020. Treść raportu
i jego załączników znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce zarząd i podzakładce uchwały zarządu (bezpośrednio: https://bip.powiatwejherowski.pl/uchwala/7588/vi-378-21).

Zgodnie z art. 30 a ust 1 ustawy z dnia  5 czerwca 1989 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U z 2020 r. poz. 920) Zarząd powiatu co roku przedstawia radzie powiatu raport o stanie powiatu.

Rada powiatu rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady powiatu w sprawie udzielenia lub nieudzielenia zarządowi absolutorium. Raport jest rozpatrywany w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie powiatu przeprowadza się debatę.

Debata nad Raportem o stanie Powiatu Wejherowskiego  za rok 2020 odbędzie się w dniu  18 czerwca 2021 r.  podczas XXII sesji Rady Powiatu Wejherowskiego.

Wersja papierowa Raportu dostępna do wglądu w Biurze Rady i Zarządu w godzinach pracy Starostwa Powiatowego