niedziela, 19 września 2021 r.

imieniny: Januarego, Konstancji, Leopolda

13°
Koronawirus: aktualne informacje i zalecenia DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Konsultacje społeczne - Roczny Program Współpracy Powiatu Wejherowskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na 2022 r.

Konsultacje społeczne - Roczny Program Współpracy Powiatu Wejherowskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na 2022 r.

Konsultacje społeczne 

Roczny Program Współpracy Powiatu Wejherowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok.  

Wydział Kultury i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Wejherowie uprzejmie informuje,  że Zarząd Powiatu Wejherowskiego na posiedzeniu w dniu 14 września 2021 roku podjął decyzję o przeprowadzeniu konsultacji społecznych projektu Programu współpracy Powiatu Wejherowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok.Konsultacje trwają w dniach 14 września 2021 roku do 14 października 2021 roku w formie wyrażenia opinii za pośrednictwem poczty elektronicznej przez organizacje pozarządowe.

Komórka odpowiedzialna za konsultacje –
Wydział Kultury i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Wejherowie,
pracownik urzędu -  Główny Specjalista Monika Koss, 
e-mail: m.koss@powiat.wejherowo.pl

 

Projekt Programu Współpracy na 2022 r.

Uchwała Nr III/XLVI/416/10 Rady Powiatu Wejherowskiego z dnia 27 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji pożytku publicznego