niedziela, 24 października 2021 r.

imieniny: Arety, Marty, Marcina

Koronawirus: aktualne informacje i zalecenia DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Konkurs - Prowadzenie punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego lub nieodpłatnej pomocy prawnej w 2022 r.

Konkurs  - Prowadzenie punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego lub nieodpłatnej pomocy prawnej w 2022 r.

ZARZĄD  POWIATU  WEJHEROWSKIEGO
z siedzibą w Wejherowie przy ul. 3 Maja 4

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 ze zm.), ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021 r., poz. 945), zwanej dalej „Ustawą” oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 lipca 2021 r. w sprawie wysokości kwoty bazowej w 2022 r. (Dz. U. z 2021 r., poz. 1487)

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2022 roku zadania publicznego należącego do Powiatu Wejherowskiego z zakresu:
1.   Prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej,
2. Prowadzenia punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego lub nieodpłatnej pomocy prawnej.

Konkurs