sobota, 13 sierpnia 2022 r.

imieniny: Elwiry, Hipolita, Radosławy

22°
Koronawirus: aktualne informacje i zalecenia DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

SYSTEM AKTYWIZACJI SPOŁECZNO-ZAWODOWEJ W POWIECIE WEJHEROWSKIM I

SYSTEM AKTYWIZACJI SPOŁECZNO-ZAWODOWEJ W POWIECIE WEJHEROWSKIM I

 

 

 

„SYSTEM AKTYWIZACJI SPOŁECZNO-ZAWODOWEJ W POWIECIE WEJHEROWSKIM I”

 

Wartość projektu: 3 356 381, 80 zł

Dofinansowanie projektu z UE:  2 852 924, 53 zł

Celem głównym projektu jest zwiększenie zatrudnienia osób i rodzin zagrożonych ubóstwem
lub wykluczeniem społecznym, w tym osób z niepełnosprawnościami, poprzez wdrożenie kompleksowego programu aktywizacji społeczno-zawodowej.

Programem zostanie objętych 230 osób, 132 kobiety i 98 mężczyzn zamieszkujących powiat wejherowski,
w tym co najmniej 35 (20 kobiet i 15 mężczyzn) osób z niepełnosprawnościami.
Okres realizacji projektu: 01.09.2016r.  - 30.09.2018r.

Grupa docelowa to osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu powiatu wejherowskiego: - osoby korzystające ze świadczeń OPS, wykluczone społeczne bądź zagrożone wykluczeniem, osoby i rodziny dotknięte ubóstwem lub bezrobotne
o ustalonym III profilu. 230 osób. Uczestnikiem projektu mogą być zarówno osoby będące klientami OPS jak i osoby o bezrobotne o III profilu.

W ramach projektu przewidziano: warsztaty motywacyjne, spotkania tematyczne i animacyjne, poradnictwo zawodowe
(w typ diagnoza i IPD), psychologiczne i pedagogiczne, coaching, treningiterapię, szkolenia, kursy zawodowe, warsztaty, pośrednictwo pracy, poradnictwo specjalistyczne, staże i praktyki zawodowe, kursy i treningi zaradności życiowej.

Rezultaty projektu to: wskaźnik efektywności zatrudnieniowej - 30%, społeczno-zatrudnieniowej - 80%; liczba osób: pracujących,
po ukończeniu programu - 90
,
które uzyskały kwalifikacje - 100, poszukujących pracy -12.
Projekt realizowany będzie 
w partnerstwie jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi, które przyczyni się do osiągnięcia wszystkich rezultatów projektu oraz we współpracyz pracodawcami i przedsiębiorcami,
a także przy wykorzystaniu animacji środowiskowej 
i wolontariatu.

PARTNERZY PROJEKTU
Stowarzyszenie „PRZYSTANEK” 

Stowarzyszenie „LESOK" 
Stowarzyszenie „Dzieło Pomocy Rodzinie”
Fundacja „Przedsiębiorczość Innowacje Kreatywność”
Powiatowy Cech Rzemiosł MIŚP, Związek Pracodawców
Kaszubskie Towarzystwo Sportowo-Kulturalne
Stowarzyszenie Gmin Powiatu Wejherowskiego Na Rzecz Wspólnego Rozwiązywania   Problemów Alkoholowych „ZDROWA RODZINA-ZDROWA GMINA”

Gmina Miasta Wejherowo
Gmina Miejska Rumia
Gmina Miasta Redy
Gmina Luzino
Gmina Szemud
Gmina Wejherowo – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

 

Regulamin udziału w projekcie 6.1

                                                                                                                                                                                           

          Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego  2014-2020 OŚ, VI Integracja

 

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020