poniedziałek, 29 maja 2023 r.

imieniny:Benity, Maksymiliana, Teodozji

17°

Otwarty konkurs ofert

Otwarty konkurs ofert

Zarząd Powiatu Wejherowskiego uchwałą nr VI/771/23 z dnia 09.05.2023 r. ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pn. „Zapewnienie całodobowej opieki i wychowania w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego dla 8 dzieci”.

ogłoszenie

formularz oferty

Rozlicz PIT w powiecie wejherowskim
Projekt zrealizowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy z PITax.pl PIT Online
Przekaż 1,5% w powiecie wejherowskim
Projekt zrealizowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy z PITax.pl PIT Online