czwartek, 22 października 2020 r.

imieniny: Haliszki, Lody, Przybysłšwa

17°

Gmina Łęczyce

Powierzchnia: 232,8 km2
Liczba ludności: 12 043
Sołectwa: Bożepole Małe, Bożepole Wielkie, Brzeźno Lęborskie, Chmieleniec, Chrzanowo, Dzięcielec, Kaczkowo, Kisewo, Łęczyce, Łęczyn, Łówcz Górny, Nawcz, Rozłazino, Strzebielino, Strzebielino Osiedle, Strzelęcino, Świetlino, Wysokie, Dąbrowa Brzezieńska.

Urząd Gminy Łęczyce

ul. Długa 49
84-218 Łęczyce
tel. 58 678 92 14
sekretariat@leczyce.pl
www.leczyce.pl

Władze:

Wójt – Piotr Wittbrodt
Zastępca Wójta/Sekretarz – Bożena Pruchniewska
Skarbnik – Ilona Główczewska

Radni:

Przewodniczący Rady - Krzysztof Licau
Wiceprzewodniczący Rady - Andrzej Koss

 1. Białobrzeski Tomasz
 2. Chmielewska Estera
 3. Eikmann Marian
 4. Gajewska Elżbieta
 5. Kadłubowski Henryk
 6. Konkol Wacław
 7. Koss Andrzej
 8. Licau Krzysztof
 9. Marzec Piotr
 10. Piankowska Wioletta
 11. Piątek Łukasz
 12. Ropela Marzena
 13. Stolz Sylwia
 14. Tuskowska Elżbieta
 15. Zyskowski Henryk

Jednostki organizacyjne Gminy:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Łęczycach
Kierownik – Maria Łapczuk
ul. Długa 42B
84-218 Łęczyce
tel. 58 678 92 10

Gminny Zakład Usług Komunalnych w Łęczycach
Kierownik – Witold Szmidtke
ul. Kościelna 17a
84-218 Łęczyce
tel. 58 352 06 14

Gminna Instytucja Kultury i Biblioteka w Łęczycach z siedzibą w Strzebielinie
Dyrektor – Hanna Mancewicz
ul. Tuwima 4
84-200 Strzebielino
tel. 58 676 16 99

Szkoła Podstawowa im.Janusza Kusocińskiego w Bożympolu Wielkim
Dyrektor – Danuta Milewczyk
ul. Szkolna 1
84-214 Bożepole Wielkie
tel. 58 678 89 26

Szkoła Podstawowa im. Adama Loreta w Łęczycach
Dyrektor – Anna Jakubowska
ul. Topolowa 1
84-218 Łęczyce
tel. 58 678 07 20

Zespół Kształcenia i Wychowania w Rozłazinie
Dyrektor – Tadeusz Spierewka
ul. Długa 21, Rozłazino
84-218 Łęczyce
tel. 58 678 99 14

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Strzebielinie Osiedlu
Dyrektor – Teresa Hinc
ul. M. C. Skłodowskiej 1
84-220 Strzebielino Osiedle
tel. 58 676 25 91

Szkoła Podstawowa w Brzeźnie Lęborskim
Dyrektor – Mariola Chełminiacka-Mazur
Brzeźno Lęborskie 43
84-213 Brzeźno Lęborskie
tel. 58 678 95 29