czwartek, 22 października 2020 r.

imieniny: Haliszki, Lody, Przybysłšwa

17°

Gmina Szemud

Powierzchnia: 176,6 km2
Liczba ludności: 17 060
Sołectwa: Będargowo, Bojano, Częstkowo, Dobrzewino, Donimierz, Głazica, Grabowiec, Jeleńska Huta, Kamień, Karczemki, Kieleńska Huta, Kielno, Koleczkowo, Kowalewo, Leśno, Łebieńska Huta, Łebno, Przetoczyno, Rębiska, Szemud, Szemudzka Huta, Warzno, Zęblewo.

Urząd Gminy Szemud

ul. Kartuska 13
84-217 Szemud
tel. 58 676 44 23
kancelaria@szemud.pl
www.szemud.pl

Władze:

Wójt – Ryszard Kalkowski
Skarbnik – Teresa Pustelnik

Radni Gminy:

Przewodnicząca Rady - Aleksandra Perz
Wiceprzewodniczący Rady - Ireneusz Czarnowski
Wiceprzewodniczący Rady - Witold Hoppa

 1.  Baranowska Beata Grabowiec
 2.  Brzeska Monika Łebieńska Huta
 3.  Czarnowski Ireneusz Łebno
 4.  Gruba Hanna Szemud
 5.  Haase Grzegorz Dobrzewino
 6.  Hoppa Witold Kielno
 7.  Mach Kazimierz Bojano
 8.  Nawrocki Jacek Bojano
 9.  Nowicki Wojciech Częstkowo
 10.  Perz Aleksandra Bojano
 11.  Polaszek Wincenty Donimierz
 12.  Pyż Dariusz Kamień
 13.  Radziak Felicja Szemud
 14.  Skiba Sławomir Koleczkowo
 15.  Stępka Maciej Rębiska

Jednostki organizacyjne Gminy:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szemudzie
Kierownik – Barbara Kowalewska
ul. Obrońców Szemuda 2A
84-217 Szemud
tel. 58 676 51 50

Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Szemudzie
Dyrektor – Tomasz Stein
ul. Szkolna 4a
84-217 Szemud
tel. 58 676 12 95

Biblioteka Publiczna Gminy Szemud im. Ks. Dr. Leona Heyke w Szemudzie
Dyrektor – Iwona Piastowska
ul. E. Kwidzińskiego 1
84-217 Szemud
tel. 58 676 11 88

Szkoła Podstawowa w Kielnie
Dyrektor – Joanna Kułaga
ul. Szkolna 4
84-208 Kielno
tel. 58 676 07 14

Szkoła Podstawowa w Bojanie
Dyrektor – Danuta Hefta
ul. Wybickiego 38
84-207 Bojano
tel. 58 676 03 86

Szkoła Podstawowa w Częstkowie
Dyrektor – Iwona Toruńczak
Częstkowo, ul. Szkolna 9
84-217 Szemud
tel. 58 676 12 97

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Szemudzie
Dyrektor – Anna Nowak-Tyminska
ul. Szkolna 4
84-217 Szemud
tel. 58 676 11 10

Szkoła Podstawowa w Jeleńskiej Hucie
p.o. dyr. Judyta Miłosz
Jeleńska Huta, ul. Szkolna 5
tel. 676 11 96

Szkoła Podstawowa w Łebieńskiej Hucie
Dyrektor – Bożena Kąkol
Łebieńska Huta, ul. Kartuska 25
84-217 Szemud
tel. 58 676 18 06

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łebnie
Dyrektor – Łukasz Kwidziński
Łebno, ul. Szkolna 1
84-217 Szemud
tel. 58 676 18 04

Szkoła Podstawowa im. Partyzantów Kaszubskich w Koleczkowie
Dyrektor – Sabina Bieszk
ul. Wejherowska 24
84-207 Koleczkowo
tel. 58 676 01 08