środa, 17 lipca 2019 r.

imieniny: Aleksego, Bogdana, Martyny

17°

Gmina Szemud

Powierzchnia: 176,6 km2
Liczba ludności: 17 060
Sołectwa: Będargowo, Bojano, Częstkowo, Dobrzewino, Donimierz, Głazica, Grabowiec, Jeleńska Huta, Kamień, Karczemki, Kieleńska Huta, Kielno, Koleczkowo, Kowalewo, Leśno, Łebieńska Huta, Łebno, Przetoczyno, Rębiska, Szemud, Szemudzka Huta, Warzno, Zęblewo.

Urząd Gminy Szemud

ul. Kartuska 13
84-217 Szemud
tel. 58 676 44 23
kancelaria@szemud.pl
www.szemud.pl

Władze:

Wójt – Ryszard Kalkowski
Skarbnik – Teresa Pustelnik

Radni Gminy:

Przewodnicząca Rady - Aleksandra Perz
Wiceprzewodniczący Rady - Ireneusz Czarnowski
Wiceprzewodniczący Rady - Witold Hoppa
Rada: Zygmunt Bojke, Monika Brzeska, Tadeusz Haase, Kazimierz Hermann, Ewa Kleszczewska, Kazimierz Mach, Jacek Nawrocki, Wojciech Nowicki, Zdzisław Polaszek, Dariusz Pyż, Sławomir Skiba, Maciej Stępka.

Jednostki organizacyjne Gminy:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szemudzie
Kierownik – Barbara Kowalewska
ul. Obrońców Szemuda 2A
84-217 Szemud
tel. 58 676 51 50

Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Szemudzie
Dyrektor – Tomasz Stein
ul. Szkolna 4a
84-217 Szemud
tel. 58 676 12 95

Biblioteka Publiczna Gminy Szemud im. Ks. Dr. Leona Heyke w Szemudzie
Dyrektor – Iwona Piastowska
ul. E. Kwidzińskiego 1
84-217 Szemud
tel. 58 676 11 88

Szkoła Podstawowa w Kielnie
Dyrektor – Joanna Kułaga
ul. Szkolna 4
84-208 Kielno
tel. 58 676 07 14

Szkoła Podstawowa w Bojanie
Dyrektor – Danuta Hefta
ul. Wybickiego 38
84-207 Bojano
tel. 58 676 03 86

Szkoła Podstawowa w Częstkowie
Dyrektor – Iwona Toruńczak
Częstkowo, ul. Szkolna 9
84-217 Szemud
tel. 58 676 12 97

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Szemudzie
Dyrektor – Anna Nowak-Tyminska
ul. Szkolna 4
84-217 Szemud
tel. 58 676 11 10

Szkoła Podstawowa w Jeleńskiej Hucie
p.o. dyr. Judyta Miłosz
Jeleńska Huta, ul. Szkolna 5
tel. 676 11 96

Szkoła Podstawowa w Łebieńskiej Hucie
Dyrektor – Bożena Kąkol
Łebieńska Huta, ul. Kartuska 25
84-217 Szemud
tel. 58 676 18 06

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łebnie
Dyrektor – Łukasz Kwidziński
Łebno, ul. Szkolna 1
84-217 Szemud
tel. 58 676 18 04

Szkoła Podstawowa im. Partyzantów Kaszubskich w Koleczkowie
Dyrektor – Sabina Bieszk
ul. Wejherowska 24
84-207 Koleczkowo
tel. 58 676 01 08