sobota, 6 marca 2021 r.

imieniny: Jordana, Marcina, Róży

-3°
Koronawirus: aktualne informacje i zalecenia DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Młodzieżowa Rada Powiatu Wejherowskiego zakończyła kadencję

Młodzieżowa Rada Powiatu Wejherowskiego zakończyła kadencję

Dobiegła końca pierwsza kadencja Młodzieżowej Rady Powiatu Wejherowskiego. Dnia 7 lutego br. w Starostwie Powiatowym w Wejherowie odbyła się ostatnia sesja, podczas której Starosta Wejherowski Gabriela Lisius podziękowała młodzieży za ich pracę, podejmowane inicjatywy oraz aktywne uczestnictwo w życiu publicznym powiatu.

Młodzieżowa Rada Powiatu Wejherowskiego rozpoczęła swoją działalność 13 grudnia 2016 r. W skład rady weszło 24 uczniów szkół ponadpodstawowych z terenu powiatu wejherowskiego. Przewodniczącym Rady był Konrad Warmke, a opiekunem młodych ze strony Rady Powiatu Wejherowskiego Radna Anna Jamróz-Szadaj.

W trakcie kadencji uczniowie zajmowali się m.in. sprawami młodzieży, organizacją wydarzeń kulturalnych, akcji charytatywnych, promocją działań o charakterze społecznym, edukacyjnym i sportowym. Wymieniali się również informacjami i doświadczeniami z innymi młodzieżowymi radami.

Wiceprzewodniczący Młodzieżowej Rady Marek Talaga podsumowując działalność rady przywołał istotne inicjatywy podejmowane i wspierane przez młodzież podczas jej samorządowej kadencji.Wśród najważniejszych wymienił: organizację powiatowego konkursu na logo Młodzieżowej Rady Powiatu Wejherowskiego, zorganizowanie warsztatów dotyczących korzystania ze smartfonów przez seniorów czy współpracę z organizacjami pozarządowymi, w tym Stowarzyszeniem Morena. Podczas trwania kadencji uczniowie uczestniczyli w warsztatach zorganizowanych przez Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk, konferencji pn. „Młodzi 2.0. Młodzieżowe Rady na 100-lecie Niepodległości”, która odbyła się w Sejmie RP oraz spotkaniu Młodzieżowych Rad Województwa Pomorskiego. Warto również wspomnieć, że młodzież współpracowała także z dyrektorami placówek edukacyjnych i uczestniczyła w spotkaniach dotyczących rozwoju szkół w powiecie wejherowskim.

– Jestem przekonana, że dzięki pracy w Młodzieżowej Radzie Powiatu Wejherowskiego uczniowie będą w przyszłości bardziej świadomie wpływać na swoje lokalne środowisko i otoczenie w którym żyją – podkreślała Radna  Powiatu Wejherowskiego Anna Jamróz-Szadaj. – Cieszę się, że młodzież chce brać udział w życiu publicznym naszego powiatu i uczyć się samorządności, w ten sposób przygotowuje się do funkcjonowania w demokratycznym społeczeństwie.

W trakcie trwania kadencji odbyło się pięć posiedzeń rady, podczas których przyjęto pięć uchwał. Na ostatniej sesji młodzi radni przyjęli projekt dotyczący zmian w statucie Młodzieżowej Rady. Zmianie uległ m.in. czas trwania kadencji, która została wydłużona z roku do dwóch lat. Zmniejszyła się także liczba członków Rady, z 24 do16.

Na zakończenie spotkania Starosta Wejherowski Gabriela Lisius oraz Radna Anna Jamróz-Szadaj podziękowały młodzieży za zaangażowanie i ciekawe inicjatywy służące mieszkańcom Powiatu Wejherowskiego. Starosta wyraziła także nadzieję, że zdobyte doświadczenie zaowocuje w dorosłym życiu.

– Wierzę, że udział w pracach Rady był okazją do zdobycia wiedzy i doświadczenia na temat funkcjonowania samorządu i służby publicznej, które zaowocuje w przyszłości. Życzę wytrwałości w dążeniu do wyznaczonych celów, wszelkiej pomyślności w realizacji planów i wielu osiągnięć w dziedzinie samorządności i działalności społecznej w szkołach i na wyższych uczelniach – mówiła starosta.

Warto podkreślić, że celem działalności Młodzieżowych Rad jest wspieranie i upowszechnianie idei samorządności wśród młodych ludzi, zwiększenie aktywności społecznej i upowszechnianie zasad działania samorządu terytorialnego wśród młodzieży.