czwartek, 25 lutego 2021 r.

imieniny: Almy, Cezarego, Jarosława

Koronawirus: aktualne informacje i zalecenia DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

220 tys. zł dla organizacji pozarządowych z powiatu

220 tys. zł dla organizacji pozarządowych z powiatu

Organizacje pozarządowe działające na terenie Powiatu Wejherowskiego otrzymały dofinansowanie na realizację zadań publicznych, w ramach konkursu grantowego ogłoszonego przez Zarząd Powiatu Wejherowskiego na 2019 r. W tym roku na ten cel przekazano 220 tys. zł. Spośród zgłoszonych ofert wsparcie otrzymało 100 przedsięwzięć.

Dnia 28 marca br. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Wejherowie odbyło się wręczenie umów grantowych organizacjom pozarządowym na działania m.in. z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz sportu.

Od wielu lat powiat wspiera organizacje pozarządowe, czyli tzw. trzeci sektor przyznając im dotacje na realizację zadań publicznych. Odbywa się to w ramach otwartego konkursu ofert. Dzięki tym środkom wspierane są projekty sportowe, ciekawe inicjatywy edukacyjne, festiwale, koncerty, konkursy, wakacyjne zajęcia kulturalne dla dzieci czy projekty, które aktywizują mieszkańców zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Do 11 stycznia br. organizacje i inne uprawnione podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie naszego powiatu mogły składać wnioski i ubiegać się o dofinansowanie realizowanych przez nie zadań w 2019 r. Do Starostwa Powiatowego w Wejherowie wpłynęły łącznie 142 wnioski, z czego komisja wybrała sto do realizacji w sześciu obszarach – mówi Wicestarosta Wejherowski Jacek Thiel.

Najwięcej środków zostało przeznaczonych na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu 91.717 zł oraz działania związane z kulturą, sztuką i ochroną dóbr kultury – 54.482 zł. Pieniądze przekazano także na zadania związane z wypoczynkiem dzieci i młodzieży 30.000 zł i działania na rzecz osób niepełnosprawnych 26 101 zł. Ponadto kwotą 9 500 zł powiat wsparł projekty związane z ochroną i promocją zdrowia, a środki w wysokości 8 200 zł przeznaczył na zadania z zakresu ratownictwa i ochrony ludności.

– Spośród zgłoszonych ofert wsparcie otrzymały zadania, które służą społeczności lokalnej. Są wśród nich imprezy cykliczne związane z upowszechnianiem kultury fizycznej i sportu m.in.: Otwarte Mistrzostwa Powiatu Wejherowskiego w tenisie stołowym czy Pomorski Turniej Karate Tradycyjnego, ale także działania profilaktyczne na rzecz ochrony i promocji zdrowia, sprzyjające aktywnemu wypoczynkowi dzieci i młodzieży oraz propagujące wydarzenia kulturalne  – dodaje wicestarosta.

W wydarzeniu udział wzięli: Starosta Wejherowski Gabriela Lisius, Wicestarosta Wejherowski Jacek Thiel, Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Wejherowskiego Genowefa Słowi, Przewodnicząca Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Prorodzinnej Łucja Słowikowska oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych.