poniedziałek, 25 stycznia 2021 r.

imieniny: Miłosza, Pawła, Tatiany

Koronawirus: aktualne informacje i zalecenia DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Ponad 180 mln zł więcej do budżetu

Ponad 180 mln zł więcej do budżetu
Dnia 1 maja 2004 r. Polska weszła do Unii Europejskiej. Na przestrzeni 15 lat od wejścia do wspólnoty europejskiej Powiat Wejherowski skorzystał z blisko 186 mln zł dofinansowania. Dzięki wsparciu z UE samorząd zrealizował wiele kluczowych dla rozwoju powiatu inwestycji, wśród których wymienić można przebudowę ulic Drogowców, Leśnej, Cegielnianej i Towarowej wraz z połączeniami z drogą krajową nr 6 w Rumi i Redzie oraz powstanie nowej infrastruktury oświatowej w zakresie kształcenia zawodowego.
 
Z okazji przypadającego dnia 9 maja Dnia Unii Europejskiej oraz 15 rocznicy przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, w Starostwie Powiatowym w Wejherowie odbyło się spotkanie, podczas którego podsumowano inwestycje i projekty zrealizowane w ostatnich latach na terenie powiatu wejherowskiego.
W spotkaniu uczestniczyli: Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk, Starosta Wejherowski Gabriela Lisius i Wicestarosta Wejherowski Jacek Thiel.

W ciągu 15 lat w województwie pomorskim zostało zrealizowanych ponad 33 tysiące projektów, o wartości przekraczającej 40 mld zł – mówił marszałek.

W tym czasie Powiat Wejherowski przeszedł ogromne zmiany, które przyczyniły się do poprawy jakości życia mieszkańców.

Dzięki współpracy, wymianie doświadczeń i zaangażowaniu lokalnych społeczności Powiat Wejherowski bardzo się zmienił. Przez ostatnich 15 lat udało się pozyskać do budżetu powiatu ponad 180 mln zł dodatkowych środków na realizację wielu inwestycji infrastrukturalnych i społecznych, które wpłynęły na poprawę jakości życia mieszkańców, zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie powiatu, aktywizację osób bezrobotnych czy podniesienie poziomu szkolnictwa ponadpodstawowego – powiedziała Starosta Wejherowski Gabriela Lisius.

Najwięcej środków pozyskano na projekty dotyczące podniesienia poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych, w tym zwłaszcza narażonych na wykluczenie społeczne, osób z niepełnosprawnościami, a także po pięćdziesiątym roku życia. Wśród zadań jest projekt „Wsparcie przedsiębiorczości na Kaszubach”, efektem którego jest powstanie na terenie powiatu 122 mikroprzedsiębiorstw. Łącznie na zadania z obszaru pracy i integracji społecznej pozyskano blisko 76,5 mln zł.

Fundusze europejskie wsparły również działania z zakresu transportu.

W ciągu ostatnich lat infrastruktura drogowa na naszym terenie wyraźnie się poprawiła. Duża zasługa w tym pozyskanych środków. Kwota dofinansowania na budowę i modernizację infrastruktury drogowej wyniosła blisko 50 mln zł, co przełożyło się na  poprawę stanu powiatowych dróg i bezpieczeństwo użytkowników ruchu – podsumował Wicestarosta Wejherowski Jacek Thiel.

Znaczące wsparcie otrzymały także projekty edukacyjne (ponad 34 mln zł), w tym dotyczący podniesienia jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Wejherowskim. Otrzymane środki przeznaczone zostały na rozbudowy 5 powiatowych zespołów szkół, wyposażenie 33 nowych i doposażenie 13 istniejących pracowni zawodowych, wzmocnienie 19 realizowanych kierunków kształcenia oraz wprowadzenie 10 nowych zawodów.

Środki unijne pozyskano także na termomodernizację powiatowych obiektów użyteczności publicznej, projekty podnoszące jakość obsługi klientów w Starostwie Powiatowym w Wejherowie, poprzez wykorzystanie nowoczesnych środków teleinformatycznych oraz obiekty sportowe i kulturalne, w tym budowę Książnicy prof. Gerarda Labudy.

Po spotkaniu Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk odwiedził plac budowy nowo powstającej biblioteki.

Warto przypomnieć, że na to zadanie Powiat Wejherowski otrzymał blisko 1,5 mln zł unijnej dotacji, a także 520 tysięcy złotych z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W swoich założeniach Książnica prof. Gerarda Labudy stanowić ma centrum upowszechniania wiedzy i informacji na temat dziedzictwa kulturowego Kaszub i Pomorza. W ośrodku, w reprezentatywnej sali, będzie można oglądać wystawę historyczną skierowaną do turystów i osób przyjezdnych oraz mieszkańców. Dla uatrakcyjnienia oferty wystawa zostanie wyposażona w elementy multimedialne i interaktywne. Oprócz prezentacji kultury kaszubsko-pomorskiej oraz prezentacji i promocji Powiatu Wejherowskiego, zadaniem ośrodka będzie również katalogowanie i udostępnianie posiadanych zbiorów w formie pełno tekstowej i elektronicznej, a także  prezentowanie życiorysu prof. Gerarda Labudy.

Oddanie Książnicy ma nastąpić jesienią tego roku.