poniedziałek, 25 stycznia 2021 r.

imieniny: Miłosza, Pawła, Tatiany

Koronawirus: aktualne informacje i zalecenia DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Raport o stanie Powiatu Wejherowskiego za rok 2018

Raport o stanie Powiatu Wejherowskiego za rok 2018

Uchwałą nr VI/67/19 Zarządu Powiatu Wejherowskiego  z dnia 28 maja 2019 r. przyjęto Raport o stanie Powiatu Wejherowskiego za rok 2018. Treść raportu i jego załączników znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce zarząd i podzakładce uchwały zarządu. (bezpośrednio: http://bip.powiatwejherowski.pl/uchwala/5674/uchwala-nr-vi-67-19).

Zgodnie z art. 30 a ust 1 ustawy z dnia  5 czerwca 1989 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U z 2019 r. poz. 511) Zarząd powiatu co roku, do dnia 31 maja, przedstawia radzie powiatu raport o stanie powiatu.

Rada powiatu rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady powiatu w sprawie udzielenia lub nieudzielenia zarządowi absolutorium. Raport jest rozpatrywany w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie powiatu przeprowadza się debatę.

Debata nad Raportem o stanie Powiatu Wejherowskiego  za rok 2018 odbędzie się w dniu  14 czerwca 2019 r.  podczas VII sesji Rady Powiatu Wejherowskiego.