poniedziałek, 25 stycznia 2021 r.

imieniny: Miłosza, Pawła, Tatiany

Koronawirus: aktualne informacje i zalecenia DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Oferta na realizację zadania publicznego w 2019 r.

 Oferta na realizację zadania publicznego w 2019 r.

Działając na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 688 ze zm.), Zarząd Powiatu Wejherowskiego na posiedzeniu w dniu 24.09.2019 r. uznając celowość, zamieszcza ofertę na realizację zadania publicznego w 2019 roku – Ochotniczej Straży Pożarnej z siedzibą w Wejherowie - na zadanie pn. „Promocja zasad bezpieczeństwa wśród młodzieży”,  która wpłynęła do tutejszego urzędu w dniu 16.09.2019 r. 

 

Każdy, w terminie 7 dni  od dnia zamieszczenia  może zgłosić uwagi dotyczące oferty na adres e-mail m.koss@powiat.wejherowo.pl bądź osobiście w Wydziale Kultury i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Wejherowie pok. 113 tj. do dnia  02.10. 2019 r.

 

Więcej informacji...