poniedziałek, 25 stycznia 2021 r.

imieniny: Miłosza, Pawła, Tatiany

Koronawirus: aktualne informacje i zalecenia DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Nagrody dla działaczy kultury

Nagrody dla działaczy kultury

Osoby zasłużone dla Powiatu Wejherowskiego, twórcy, działacze kultury, przedstawiciele różnych obszarów aktywności artystycznej zostali uhonorowani medalami „Za Zasługi dla Powiatu Wejherowskiego” oraz Nagrodą Remusa.

W ramach XV Dni Kultury Powiatu Wejherowskiego, w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia im. Fryderyka Chopina w Wejherowie odbyła się uroczysta Gala Kultury. W trakcie wydarzenia nagrodzono osoby zasłużone dla Powiatu Wejherowskiego, które mają znaczący udział w rozwoju lokalnej kultury.

Podczas uroczystości wręczono odznaczenie państwowe Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Złotą odznakę „Za opiekę nad zabytkami” otrzymał Ojciec Daniel Szustak, za rewitalizację zabytkowego klasztoru Ojców Franciszkanów w Wejherowie. Aktu dekoracji w imieniu ministra dokonała Starosta Wejherowski Gabriela Lisius.

W trakcie wydarzenia wręczono medale „Za zasługi dla Powiatu Wejherowskiego”, jako wyraz szczególnego wyróżnienia i uznania za wkład w dzieło rozwoju i promocji Powiatu Wejherowskiego. Wyróżnienie ustanowione uchwalą z dnia 24 marca 2000 r., przyznawane jest osobom fizycznym, organizacjom społecznym oraz instytucjom, które poprzez swoją wieloletnią pracę i działalność przyczyniają się w znaczący sposób do rozwoju powiatu. 

W tym roku medalami uhonorowano: Krystynę Witosławę Wolf, Beatę Zawal-Brzezińską, Ludwika Bacha, Zygmunta Brzezińskiego, Tadeusza Buraczewskiego, Edmunda Słowi i Wiesława Szczygła.

Podczas uroczystości przyznano również Nagrodę Remusa, która uchwałą z dnia 28 sierpnia 2009 r. przyznawana jest za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej oraz upowszechniania i ochrony kultury. Wyróżniane są osoby fizyczne, osoby prawne oraz inne podmioty, jako wyraz szczególnych osiągnięć w twórczości artystycznej. Nagroda stanowi swoisty system motywacyjny i przyczynia się do wzrostu aktywności na polu kulturalnym, co owocuje nowymi dziełami i wzmaga zainteresowanie ofertą kulturalną u mieszkańców powiatu. Za działania na tym polu nagrodzono: Marzenę Graczyk i Cezarego Paciorka.

Te nagrody, to wyraz uznania dla wybitnych lokalnych twórców, którzy swoją działalnością przyczyniają się do upowszechniania kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego naszego regionu oraz promocji Powiatu Wejherowskiego  – mówiła Starosta Wejherowski Gabriela Lisius.

Podczas Gali Kultury nagrodzono także zdolną młodzież z Powiatowego Zespołu Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Wejherowie.