czwartek, 8 grudnia 2022 r.

imieniny: Delfiny, Marii, Wirginiusza

Koronawirus: aktualne informacje i zalecenia DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Stypendia Starosty rozdane po raz XX

Stypendia Starosty rozdane po raz XX

Stypendium Starosty Wejherowskiego ustanowione zostało przez Radę Powiatu Wejherowskiego w 2000 roku i w swojej formule funkcjonuje nieprzerwanie do dnia dzisiejszego. W okresie minionych 20 lat przyznaliśmy łącznie 430 stypendiów studentom i 935 stypendiów uczniom, o łącznej wartości 1.038.200 zł.

Inicjatywa Stypendium Starosty Wejherowskiego wyróżniona została również Przez Związek Powiatów Polskich i Fundację Bankową im. Leopolda Kronenberga w konkursie Ligii Inicjatyw Powiatowych, realizowanym pod patronatem Telewizji Polskiej, Tygodnika Polityka i Dziennika Rzeczpospolita, jako inicjatywa: „ciekawa i ważna, oraz projekt dużych walorów społecznych, edukacyjnych i wychowawczych”.

Od  2010 roku Stypendium Starosty Wejherowskiego realizowane jest w nowej formule, dostosowanej do obecnie obowiązujących przepisów prawnych. Stypendium Starosty Wejherowskiego dla studentów przyznane może być w ramach pomocy materialnej studentom szkół wyższych publicznych i niepublicznych, którzy na stałe zamieszkują na terenie Powiatu Wejherowskiego.

Z kolei Stypendium Starosty Wejherowskiego dla uczniów przyznawane jest w ramach lokalnego programu wspierania edukacji uczniów, realizujących obowiązek nauki w szkołach ponadgimnazjalnych i na stałe zamieszkujących na terenie Powiatu Wejherowskiego.

W przypadku obu tych stypendiów, warunkiem uzyskania są: bardzo dobre wyniki w nauce uzyskane w ostatnim roku szkolnym i akademickim oraz
w przypadku uczniów co najmniej dobra ocena z zachowania. Dodatkowym kryterium jest również działalność naukowa, szkolna, artystyczna lub sportowa kandydata, przyczyniająca się do rozwoju i w szczególności do promocji Powiatu Wejherowskiego.

W tegorocznej kwalifikacji do Starostwa Powiatowego wpłynęły 142 wnioski uczniów oraz 50 wniosków studentów o przyznanie stypendium. Na podstawie rekomendacji Powiatowej Komisji Stypendialnej, Starosta Wejherowski zadecydowała o przyznaniu stypendium 66 uczniom oraz 37 studentom o łącznej wartości 90.000 zł.

Wszystkim wyróżnionym serdecznie gratulujemy.