poniedziałek, 25 stycznia 2021 r.

imieniny: Miłosza, Pawła, Tatiany

Koronawirus: aktualne informacje i zalecenia DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Powiatowa szkoła kształci przyszłych energetyków jądrowych

Powiatowa szkoła kształci przyszłych energetyków jądrowych

W Powiatowym Zespole Szkół nr 2 w Wejherowie otwarto kolejną pracownię specjalistyczną, w której szkolić się będą przyszli pracownicy elektrowni jądrowych. To już czwarta tego typu pracownia, która powstała dzięki dofinansowaniu PGE EJ 1, spółki odpowiedzialnej za realizację projektu polskiej elektrowni jądrowej.

W ramach współpracy Powiatu Wejherowskiego i PZS nr 2 w Wejherowie ze spółką PGE EJ 1, pod koniec zeszłego roku otwarto w wejherowskim „Elektryku” pracownię analizy układów mechanicznych, do której zakupiono sprzęt naukowo-dydaktyczny o wartości około 100 tys. zł.

– Pierwszym etapem współpracy ze spółką PGE EJ 1 było oddanie w 2016 r. pracowni fizyki atomowej i jądrowej ze stanowiskami pomiarowymi i badawczymi. W kolejnych latach powstała pracownia multimedialna, termodynamiki stosowanej, a teraz analizy układów mechanicznych w elektrowniach jądrowych – wyjaśnia Starosta Wejherowski Gabriela Lisius.

W najnowszej pracowni znalazł się wyspecjalizowany sprzęt, przeznaczony do prowadzenia zajęć przybliżających młodzieży właściwości mechaniczne materiałów, jak i całych konstrukcji. Młodzież będzie mogła określać nie tylko wytrzymałość materiałów na rozciąganie, ściskanie i zginanie, ale także analizować zjawisko rezonansu mechanicznego czy wyznaczać równowagę sił i momentów sił w konstrukcjach budowlanych elektrowni i linii energetycznych. Ponadto uczniowie będą mogli również badać straty energii spowodowane tarciem, zarówno statycznym jak i kinetycznym, stabilizację układów obrotowych oraz mierzyć przyspieszenie i prędkość kątową w ruchu obrotowym. Nowy sprzęt umożliwi także pomiary bezwładności brył obrotowych oraz sił dośrodkowych. Wszystkie te dane są ważnymi parametrami w przypadku analizy obciążeń elementów konstrukcyjnych elektrowni czy badania pracy turbin i generatorów wytwarzających prąd elektryczny.

Otwarcie kolejnej, zaawansowanej technologicznie pracowni wpisuje się w szerszy, wieloletni projekt stworzenia w PZS nr 2 w Wejherowie  „Powiatowego Ośrodka wspierania rozwoju zawodowego przyszłych pracowników pierwszej polskiej elektrowni jądrowej”.  Od 2016 r. na ten cel została pozyskana kwota około 400 tys. zł, która posłużyła nie tylko na doposażenie i wyposażenie pracowni w szkole, ale także została wykorzystana na sfinansowanie zajęć dodatkowych dla uczniów, kształcenie kadry nauczycielskiej oraz wykłady.

­ – Wszystkie pracownie są ze sobą kompatybilne, a cały kompleks to ewenement na skalę krajową, a może nawet europejską. Nie ma bowiem drugiej takiej placówki, w której funkcjonowałyby tak dobrze zorganizowane pracownie z rozszerzonym zakresem nauczania fizyki jądrowej i atomowej – podkreśla Starosta Wejherowski Gabriela Lisius.

Budowa elektrowni jądrowej w Polsce wymaga odpowiedniego przygotowania przyszłych pracowników. Niezwykle istotne staje się zatem kształcenie w szkołach ponadpodstawowych i wyższych, a także doskonalenie kadry zatrudnionej w instytucjach realizujących zadania związane z rozwojem  energetyki jądrowej. 

Budowa elektrowni jądrowej jest nieunikniona ze względu na wzrost zużycia energii, dlatego już teraz trzeba myśleć o kadrze, która będzie wówczas potrzebna. Głównym celem realizowanego projektu jest wsparcie rozwoju zawodowego mieszkańców naszego powiatu, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb młodego pokolenia, które zasiliłoby szeregi kadry przyszłej elektrowni jądrowej – dodaje starosta.

Dzięki temu projektowi Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Wejherowie jest liderem kształcenia technicznego w naszym regionie.