poniedziałek, 25 stycznia 2021 r.

imieniny: Miłosza, Pawła, Tatiany

Koronawirus: aktualne informacje i zalecenia DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Pierwsza Dama z wizytą w PZKS w Wejherowie

Pierwsza Dama z wizytą w PZKS w Wejherowie

Małżonka Prezydenta Agata Kornhauser-Duda odwiedziła wychowanków Powiatowego Zespołu Kształcenia Specjalnego w Wejherowie, placówkę oświatowo-wychowawczą prowadzoną przez Powiat Wejherowski. Pierwsza Dama zwiedziła ośrodek, poznała jego historię oraz wzięła udział m.in. w lekcji języka niemieckiego i gotowania.

W trakcie spotkania Dyrektor PZKS w Wejherowie Małgorzata Woźniak przedstawiła prezentację multimedialną dotyczącą funkcjonowania i działalności placówki oraz codziennego życia ośrodka, w skład którego wchodzi przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła przysposabiająca do pracy oraz szkoła branżowa.

Powiatowy Ośrodek Kształcenia Specjalnego zajmuje się edukacją, rewalidacją, opieką i rehabilitacją około 550 podopiecznych z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym, głębokim oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi – mówi Dyrektor PZKS w Wejherowie Małgorzata Woźniak. – Opieką obejmowane są dzieci od chwili wykrycia niepełnosprawności do ukończenia 25 roku życia.

Z okazji wizyty uczniowie i wychowawcy przygotowali program artystyczny zainspirowany historią i kulturą Japonii. To nawiązanie nie było przypadkowe. Warto bowiem przypomnieć, że dzięki współpracy Polskiego Komitetu Ratunkowego we Władywostoku z Japońskim Czerwonym Krzyżem oraz pomocy materialnej udzielonej przez rząd japoński, w latach 1919-1922 ewakuowano z Syberii blisko 800 polskich dzieci. Około 300 sierot trafiło do Zakładu Wychowawczego mieszczącego się w latach 1923-1928 w budynkach PZKS w Wejherowie. Piękny występ był okazją do podzielenia się przez Pierwszą Damę swoimi wspomnieniami z odbytej niedawno wizyty w ośrodku Fukudenkai w Tokio, który przygarnął polskie dzieci. 

Podczas odwiedzin Pani Prezydentowa miała okazję zwiedzić placówkę, pracownie specjalistyczne, sale edukacyjne i rehabilitacyjne dla najmłodszych podopiecznych ośrodka, zapoznać się z metodami kształcenia teoretycznego i praktycznego, a także wziąć udział w lekcji pokazowej na kierunkach murarz-tynkarz, pracownik obsługi hotelowej i kucharz. Pierwsza Dama za pomocą Skype'a rozmawiała również z grupą uczniów przebywających na praktykach w Sewilli, uczestniczyła w lekcji języka niemieckiego oraz spróbowała swoich sił w kuchni i przy stawianiu muru.

  – Gratuluję Państwu. Szkoła jest miejscem, gdzie rzeczywiście nawiązuje się wspaniałe relacje przyjacielskie, koleżeńskie i międzyludzkie – powiedziała Pierwsza Dama Agata Kornhauser-Duda. – Zawsze powtarzam, że w tej wyjątkowej pracy profesjonalizm jest ważny, ale szalenie istotne są też wrażliwość, empatia i zrozumienie specyficznych i szczególnych potrzeb Państwa wychowanków – dodała. 

Pani Prezydentowa z zainteresowaniem rozmawiała z wychowawcami i pedagogami na temat diagnostyki małych dzieci, stosowanych terapii oraz o programie nauczania na poszczególnych etapach edukacji.

PZKS w Wejherowie jest największą placówką tego typu w województwie pomorskim i jedną z największych w kraju. Ośrodek zapewnia kompleksowe rozwiązania w obszarze edukacji, terapii, opieki i wychowania uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – podkreślała podczas wizyty Starosta Wejherowski Gabriela Lisius.

Na koniec wizyty Pierwsza Dama spotkała się z najmłodszymi wychowankami ośrodka, którym przeczytała wiersz „Chory kotek”. Przedszkolaki chętnie opowiadały o ulubionych bohaterach bajkowych i dzieliły się swoimi zabawkami.

Promiennym uśmiechem oraz ciepłymi słowami Pani Prezydentowa zaskarbiła sobie zaufanie i sympatię wszystkich uczniów placówki. W podziękowaniu za wizytę Pierwsza Dama obdarowała dzieci upominkami, gitarą i instrumentami perkusyjnymi oraz zaprosiła wychowanków wraz z opiekunami do Pałacu Prezydenckiego.