sobota, 19 września 2020 r.

imieniny: Januarego, Konstancji, Leopolda

Zmiany w udzielaniu nieodpłatnych porad prawnych i poradnictwa obywatelskiego

AKTUALIZACJA z dnia 29 maja 2020 r.

Uprzejmie informuję o przedłużeniu do odwołania zawieszenia udzielania porad osobiście
w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

 

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu terminu. Zgłoszeń dokonuje się telefonicznie od poniedziałku do piątku w godz. 16.00-20.00 pod numerem telefonu 58 677 61 37.

 

Rejestrujący porady będą się kierowali zasadą rejonizacji.

 

Porada zostanie udzielona NIEZWŁOCZNIE.

 

Nieodpłatna pomoc prawna od dnia 16 maja 2020 r. obejmuje także sprawy związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przez osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą – niezatrudniające innych osób w ciągu ostatniego roku.

 

W okresie obowiązywania stanu epidemii osoba uprawniona przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej NIE SKŁADA wypełnionego oświadczenia/wniosku o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Na podstawie informacji Ministerstwa Sprawiedliwości konieczne jest podjęcie działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa wykonawcom i osobom korzystającym z nieodpłatnych porad prawnych i bezpłatnego poradnictwa obywatelskiego. W związku z powyższym od dnia 13 marca br. do odwołania zawiesza się udzielanie porad osobiście i organizuje się udzielanie pomocy prawnej telefonicznie.

 

Osoby już umówione proszone są o pilny kontakt od poniedziałku do piątku w godz. 16.00-20.00 pod numerem telefonu

58 677 61 37.

WNIOSEK do pobrania tutaj, wersja word tutaj