poniedziałek, 25 stycznia 2021 r.

imieniny: Miłosza, Pawła, Tatiany

Koronawirus: aktualne informacje i zalecenia DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Spotkania Powiatowego Zespołu do spraw monitorowania zagrożeń

Spotkania Powiatowego Zespołu do spraw monitorowania zagrożeń

Na bieżąco odbywają się w formie wideokonferencji posiedzenia Powiatowego Zespołu do spraw monitorowania zagrożeń związanych z koronawirusem COVID-19 na terenie powiatu wejherowskiego, powołanego przez Starostę Wejherowskiego.

Podczas spotkań omawiana jest bieżąca sytuacja, procedury działań służb powiatowych w przypadku wystąpienia zagrożenia oraz informacje podległych jednostek m.in. Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej o sytuacji epidemiologicznej na terenie powiatu.

Zadaniem Zespołu jest zbieranie informacji o potencjalnych zagrożeniach i zjawiskach związanych z koronawirusem na terenie powiatu wejherowskiego, współdziałanie z właściwymi organami zarządzania kryzysowego i innymi instytucjami, adekwatne reagowanie na wypadek pojawienia się zagrożenia, wypracowanie i wdrażanie rozwiązań o charakterze organizacyjnym i operacyjnym oraz prowadzenie i monitorowanie polityki informacyjnej skierowanej do mieszkańców powiatu.