piątek, 18 września 2020 r.

imieniny: Ireny, Irminy, Stanisława

10°

Raport o stanie Powiatu Wejherowskiego za 2019 r.

Uchwałą nr VI/214/20 Zarządu Powiatu Wejherowskiego z dnia 19 maja 2020 r. przyjęto Raport o stanie Powiatu Wejherowskiego za rok 2019. Treść raportu i jego załączników znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce zarząd i podzakładce uchwały zarządu (bezpośrednio: http://bip.powiatwejherowski.pl/uchwala/6614/vi-214-20.

Zgodnie z art. 30 a ust 1 ustawy z dnia  5 czerwca 1989 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U z 2019 r. poz. 511) Zarząd powiatu co roku przedstawia radzie powiatu raport o stanie powiatu.

Rada powiatu rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady powiatu w sprawie udzielenia lub nieudzielenia zarządowi absolutorium. Raport jest rozpatrywany w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie powiatu przeprowadza się debatę.

Debata nad Raportem o stanie Powiatu Wejherowskiego  za rok 2019 odbędzie się w dniu  19 czerwca 2020 r.  podczas XV sesji Rady Powiatu Wejherowskiego.

Wersja papierowa Raportu dostępna do wglądu w Biurze Rady i Zarządu w godzinach pracy Starostwa Powiatowego.