piątek, 18 września 2020 r.

imieniny: Ireny, Irminy, Stanisława

11°

Oświadczenie skierowane do rodziców i opiekunów dzieci uczęszczających do Niepublicznego Przedszkola „Przyjaciele Kubusia Puchatka” w Wejherowie

Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice!

 

W związku z pytaniami kierowanymi do Starostwa Powiatowego w Wejherowie informujemy, że z dniem 30 czerwca 2020 roku wygasa umowa dotycząca dzierżawy lokali w budynku przy ulicy Ofiar Piaśnicy 22 w Wejherowie zawarta pomiędzy Powiatem Wejherowskim a Przedszkolem Niepublicznym „Przyjaciele Kubusia Puchatka”, co wiąże się z koniecznością opuszczenia budynku przez dzierżawcę i przekazaniem go właścicielowi.

 

Lokale w budynku przy ulicy Ofiar Piaśnicy 22 w Wejherowie, których właścicielem jest Powiat Wejherowski wydzierżawione zostały Przedszkolu na czas określony do 30 czerwca 2019 roku.

Już w listopadzie 2017 roku w Starostwie Powiatowym odbyło się spotkanie, podczas którego Starosta Wejherowski poinformowała właścicielki Przedszkola, że umowa zawarta do dnia 30 czerwca 2019 roku nie zostanie przedłużona. Powodem tej decyzji jest konieczność utworzenia w budynku przy ulicy Ofiar Piaśnicy 22 Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób niepełnosprawnych.

 

Jednakże w styczniu 2019 roku Przedszkole zwróciło się do Starosty Wejherowskiego z prośbą o przedłużenie powyższej umowy. W pisemnej odpowiedzi z 20 lutego 2019 roku Zarząd Powiatu ponownie poinformował o konieczności przeznaczenia budynku na Środowiskowy Dom Samopomocy, nie przychylając się do prośby. Przedszkole, mając wiedzę o zobowiązaniach i planach Powiatu, w czerwcu 2019 roku ponownie wystąpiło z wnioskiem o przedłużenie umowy dzierżawy.

 

Zarząd Powiatu, kierując się dobrem dzieci uczęszczających do Przedszkola Niepublicznego „Przyjaciele Kubusia Puchatka”, na czas opracowywania dokumentacji projektowej nowej inwestycji, po raz ostatni zgodził się na podpisanie nowej umowy na czas określony. Nowa umowa została zawarta tylko na rok, obowiązywała od 1 lipca 2019 roku do 30 czerwca 2020 roku i przewidywała obowiązek przekazania budynku Powiatowi w dniu 1 lipca 2020 roku, bez możliwości przedłużenia umowy ani zawarcia nowej. Właścicielki Przedszkola wraz z obecną na spotkaniu Panią Przewodniczącą Rady Rodziców zostały poproszone o przekazanie powyższych informacji wszystkim rodzicom.

 

Przedszkole Niepubliczne „Przyjaciele Kubusia Puchatka” wielokrotnie było informowane o planach Powiatu i związaną z nimi koniecznością przejęcia budynku, ale równocześnie spotykało się z przychylnością władz Powiatu, które nie raz godziły się na przedłużenie dzierżawy, dając Przedszkolu czas na możliwość znalezienia nowej lokalizacji. Niestety, Powiat Wejherowski nie dysponuje innym budynkiem, który spełniałby warunki niezbędne do utworzenia w nim Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób niepełnosprawnych, a obowiązek realizacji wytycznych ustawy i programu „Za życiem” oraz uchwały Rady Powiatu Wejherowskiego zobowiązuje nas do niezwłocznego rozpoczęcia prac inwestycyjnych.

 

Z poważaniem

 

Jacek Thiel

Wicestarosta Wejherowski

Pliki do pobrania

Oświadczenie.pdf