czwartek, 22 października 2020 r.

imieniny: Haliszki, Lody, Przybysłšwa

17°

Wyniki otwartego konkursu na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

Zarząd Powiatu Wejherowskiego

na podstawie Uchwały nr VI/287/20

z dnia 13 października 2020 r.

ogłasza wynik otwartego konkursu ogłoszonego Uchwałą nr VI/260/20 Zarządu Powiatu Wejherowskiego z dnia 08 września 2020 r. na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej:

wynik konkursu Luzino

 

 

Zarząd Powiatu Wejherowskiego

na podstawie Uchwały nr VI/288/20

z dnia 13 października 2020 r.

ogłasza wynik otwartego konkursu ogłoszonego Uchwałą nr VI/261/20 Zarządu Powiatu Wejherowskiego z dnia 08 września 2020 r. na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej:

wynik konkursu Wejherowo

 

 

Zarząd Powiatu Wejherowskiego

na podstawie Uchwały nr VI/289/20

z dnia 13 października 2020 r.

ogłasza wynik otwartego konkursu ogłoszonego Uchwałą nr VI/262/20 Zarządu Powiatu Wejherowskiego z dnia 08 września 2020 r. na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej:

wynik konkursu Rumia