poniedziałek, 17 maja 2021 r.

imieniny: Brunony, Sławomira, Wery

10°
Koronawirus: aktualne informacje i zalecenia DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Oświadczenie skierowane do Rodziców i Opiekunów dzieci uczęszczających do Niepublicznego Przedszkola „Przyjaciele Kubusia Puchatka” przy ul. Ofiar Piaśnicy 22 w Wejherowie

Oświadczenie skierowane do Rodziców i Opiekunów dzieci uczęszczających do Niepublicznego Przedszkola „Przyjaciele Kubusia Puchatka” przy ul. Ofiar Piaśnicy 22 w Wejherowie

 

Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice!

 

Zarząd Powiatu Wejherowskiego informuje, że Niepubliczne Przedszkole „Przyjaciele Kubusia Puchatka” bezprawnie zajmuje pomieszczenia w budynku przy ul. Ofiar Piaśnicy 22 w Wejherowie, które stanowią własność Samorządu Powiatu Wejherowskiego. Sąd Rejonowy w Wejherowie postanowieniem Sygn. akt I C 1658/20 z dnia 24.08.2020 r., ustanowił zakaz prowadzenia przedszkola w budynku położonym w Wejherowie przy ul. Ofiar Piaśnicy 22, w związku z wygaśnięciem umowy najmu z Powiatem Wejherowskim w dniu 30.06.2020 r.

W związku z powyższym Zarząd Powiatu Wejherowskiego ponownie wezwał Właścicielki  Niepublicznego Przedszkola „Przyjaciele Kubusia Puchatka” do natychmiastowego opuszczenia zajmowanych bezprawnie pomieszczeń i wydania zajmowanej nieruchomości.

Powiat Wejherowski w przedmiotowym budynku zamierza rozpocząć realizację inwestycji pn: „Adaptacja i termomodernizacja budynku położonego przy ul. Ofiar Piaśnicy 22 w Wejherowie na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy i Warsztatów Terapii Zajęciowej”. Na tę inwestycję Powiat Wejherowski uzyskał pozwolenie na budowę, a środki w pełnej wysokości zostały zabezpieczone w budżecie powiatu na 2021 r., uchwalonym przez Radę Powiatu Wejherowskiego w dniu 18 grudnia 2020 r. Ogłoszenie przetargu na przeprowadzenie ww. inwestycji planowane jest już w lutym 2021 r.

Przypominamy, iż Przedszkole Niepubliczne „Przyjaciele Kubusia Puchatka” wielokrotnie było informowane o planach Powiatu i związaną z nimi koniecznością opuszczenia budynku. Jednocześnie spotykało się z przychylnością władz Powiatu, które nie raz godziły się na przedłużenie najmu, dając Przedszkolu czas na możliwość znalezienia nowej lokalizacji.

Szanowni Państwo!

W chwili obecnej przedszkole prowadzone jest w tym budynku wbrew postanowieniu sądu! Powiat Wejherowski podejmie odpowiednie kroki prawne żeby wyegzekwować zakaz prowadzenia przedszkola w tym miejscu i spowodować opuszczenie budynku.

 

Zarząd Powiatu Wejherowskiego