niedziela, 28 listopada 2021 r.

imieniny: Jakuba, Stefana, Romy

Koronawirus: aktualne informacje i zalecenia DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Konsultacje społeczne Powiatowego Programu na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2022-2032

Konsultacje społeczne Powiatowego Programu na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2022-2032

KONSULTACJE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

Na podstawie §2 i 3 Załącznika do Uchwały Rady Powiatu Wejherowskiego Nr III/XLVI/416/10 z dnia 27 września 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji pożytku publicznego Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie działając na podstawie wskazania Zarządu Powiatu Wejherowskiego ogłasza konsultacje z organizacjami pozarządowymi.

Przedmiot konsultacji: Powiatowy Program Na Rzecz  Osób Niepełnosprawnych na lata 2022 – 2032. 

Konsultacje trwają w dniach od 21.10.2021 r. do 4.11.2021 r.  w formie wyrażenia opinii za pośrednictwem poczty elektronicznej przez organizacje pozarządowe.

Opinie prosimy kierować na adres mailowy: malgorzata.bernacka@pcprwejherowo.pl

Powiatowy Program Na Rzecz  Osób Niepełnosprawnych na lata 2022 – 2032.