poniedziałek, 6 lutego 2023 r.

imieniny: Amandy, Bogdana, Doroty

"Elektryk" ma nową pracownię!

"Elektryk" ma nową pracownię!

Na mocy porozumienia zawartego pomiędzy PGE Energia Odnawialna S.A. z siedzibą w Warszawie a Powiatowym Zespołem Szkół nr 2 w Wejherowie, które zostało zawarte 25 maja 2018 r. oraz umowy darowizny o dofinansowanie projektu polegającego na wyposażeniu w sprzęt pracowni do kształcenia w zawodach: technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, technik energetyk, technik elektryk, technik automatyk, darczyńca przekazał 250.000 złotych w celu utworzenia nowej pracowni pomiarów wielkości elektrycznych i nieelektrycznych metodami elektrycznymi.

Przekazane środki wykorzystano na utworzenie:

  1. dwóch stanowisk do pomiarów wielkości elektrycznych w obwodach prądu stałego;
  2. dwóch stanowisk do pomiarów wielkości elektrycznych w obwodach prądu zmiennego;
  3. stanowisko do pomiarów przepływu cieczy i gazów oraz poziomu cieczy;
  4. stanowisko do wyznaczania temperatury metodami elektrycznymi;
  5. stanowisko do badania ogniw fotowoltaicznych

oraz dwa stanowiska zaprojektowane i wykonane przez absolwentów szkoły, a obecnie pracowników Elektrowni Wodnej Żarnowiec we współpracy z Firmą UT Vibrotech:

  1. stanowisko pomiaru drgań i wyważania układu wirującego;
  2. stanowisko pomiaru drgań układu wirującego z przekładnią.

W uroczystości otwarcia pracowni, która miała miejsce 8 października 2018 r. wzięła udział dr Gabriela Lisius – Starosta Wejherowski wraz z członkami zarządu, Arkadiusz Sekściński – Prezes Zarządu PGE Energia Odnawialna S.A. wraz z wiceprezesami, Piotr Książek – Dyrektor PGE Energia Odnawialna S.A. Oddział EW Żarnowiec ze współpracownikami. Swoją obecność zaznaczyli również naukowcy:

- Profesor Jerzy Przybysz z Instytutu Energetyki w Warszawie,

- Profesor Kazimierz Jakubiuk z Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej.

Równie ważnymi gośćmi byli przedstawiciele firm: Usługi Techniczne „Vibrotech”, Biall Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe Comel SP. z o.o., które wspierały szkołę w tworzeniu pracowni.

 

Rozlicz PIT w powiecie wejherowskim
Projekt zrealizowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy z PITax.pl PIT Online
Przekaż 1,5% w powiecie wejherowskim
Projekt zrealizowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy z PITax.pl PIT Online