poniedziałek, 6 lutego 2023 r.

imieniny: Amandy, Bogdana, Doroty

20 lat wspólnoty samorządowej Powiatu Wejherowskiego

20 lat wspólnoty samorządowej Powiatu Wejherowskiego

Samorząd Powiatu Wejherowskiego świętował swoje 20-lecie istnienia. Z tej okazji w Filharmonii Kaszubskiej odbyła się uroczysta gala, która była okazją do złożenia życzeń, gratulacji oraz podziękowań byłym i obecnym radnym, włodarzom i pracownikom Starostwa Powiatowego w Wejherowie za działania wykonywane na rzecz całej wspólnoty Powiatu Wejherowskiego.

Dokładnie 11 października br., czyli w 20. rocznicę wyborów do Rady Powiatu Wejherowskiego I Kadencji, samorząd uczcił dwie dekady działalności. Jubileusz był okazją do spotkania radnych wszystkich pięciu dotychczasowych kadencji, którzy wspólnie budowali Powiat Wejherowski i zasiadali w radzie powiatu, samorządowców, dyrektorów podległych jednostek, przedstawicieli duchowieństwa, służb mundurowych oraz instytucji, które z samorządem współpracują, a także zaproszonych gości.

W swoim wystąpieniu Starosta Wejherowski Gabriela Lisius przedstawiła rys historyczny powiatu oraz dzieje odrodzenia samorządu powiatowego.

Przed dwudziestu laty, w dniu 11 października 1998 r., odbyły się w Polsce pierwsze po transformacji ustrojowej wolne wybory samorządowe do powiatów, w wyniku których z dniem 1 stycznia 1999 r. zafunkcjonował Powiat Wejherowski, jako samodzielna jednostka samorządu terytorialnego – mówiła podczas wystąpienia Starosta Wejherowski Gabriela Lisius.

Dwie dekady przemian ustrojowych, gospodarczych i społecznych odmieniły Powiat Wejherowski we wszystkich sferach życia. To w dużej mierze zasługa samorządowców zarówno obecnej, jak i poprzednich kadencji, którzy aktywnie uczestniczyli w tym, tak ważnym procesie.

Jak zaznaczyła starosta w momencie powstania Powiat Wejherowski liczył 169 tysięcy mieszkańców. Obecnie liczba ludności wynosi blisko 220 tysięcy, co oznacza, że w ciągu dwudziestu lat przybyło 50 tysięcy mieszkańców. Pod względem liczby ludności Powiat Wejherowski zajmuje pierwsze miejsce w województwie pomorskim i piąte wśród powiatów ziemskich w Polsce. Wzrost liczby ludności oznacza, że z każdym kolejnym rokiem przybywa samorządowi wiele nowych zadań.

Życzę wszystkim Państwu, mieszkańcom oraz gościom Powiatu Wejherowskiego niewyczerpanej satysfakcji ze współtworzenia wspólnoty, która w niepodległej Rzeczypospolitej Polskiej jest naszą małą ojczyzną i naszym wspólnym miejscem na ziemi – zakończyła wystąpienie Starosta Wejherowski Gabriela Lisius.

Podczas wydarzenia wręczono kilka wyróżnień i odznaczeń, a większość zaproszonych gości otrzymała pamiątkowy medal i książkę wydaną specjalnie na tę uroczystość „Powiat Wejherowski. Jubileusz dwudziestolecia 1998-2018”.

Za szczególny wkład w rozwój samorządu terytorialnego – „Bursztynowym Gryfem” Gabriela Lisius uhonorowała pośmiertnie Grzegorza Szalewskiego, pierwszego Starostę Wejherowskiego. Najważniejsze wyróżnienie Starosty Wejherowskiego odebrała rodzina śp. doktora Grzegorza Szalewskiego.

W trakcie uroczystości podziękowano również wszystkim zaangażowanym w pracę na rzecz samorządu. Doceniono radnych wszystkich kadencji, przewodniczących, parlamentarzystów, dyrektorów jednostek, przedstawicieli służb mundurowych, a przede wszystkim pracowników starostwa, którzy z samorządem związani są od 1999 r.

Podziękowano również włodarzom gmin za dobrą komunikację i współpracę na rzecz mieszkańców powiatu. Przypomnijmy, że od 2015 r. wszystkie samorządy współdziałają ze sobą na forum powołanego przez starostę w 2015 r. Konwentu Samorządowego powiatu wejherowskiego, który przynosi wymierne efekty w zakresie poprawy infrastruktury drogowej, oświatowej czy społecznej.

Podczas wydarzenia podziękowano także księżom. Złotą odznaką Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Za opiekę nad zabytkami”,  uhonorowano księdza Prałata Tadeusza Reszkę. Wyróżnienie zostało przyznane za rewitalizację budynku kościoła Trójcy Świętej w Wejherowie.

Jubileusz był również okazją do wręczenia pamiątkowych statuetek – „Radny 20-lecia”. Statuetki otrzymało sześć osób, które od dwudziestu lat budują  wspólnotę samorządową, krzewią ideę samorządności oraz działają na rzecz rozwoju powiatu wejherowskiego – Ludwik Bach, Wiesław Szczygieł, Kazimierz Bistroń, Jerzy Treder, Józef Reszke i Gabriela Lisius.

Z okazji 20-lecia wspólnoty samorządowej Prezydent Miasta Wejherowa odznaczył Starostę Wejherowskiego Gabrielę Lisius Medalem Róży. Jak podkreślił prezydent Krzysztof Hildebrandt medal ten został przyznany za  harmonijną i efektywną współpracę z  Miastem Wejherowo.

Wydarzeniu towarzyszyły występy uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Fryderyka Chopina w Wejherowie, a zwieńczeniem uroczystości był koncert zespołu Fucus.

Rozlicz PIT w powiecie wejherowskim
Projekt zrealizowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy z PITax.pl PIT Online
Przekaż 1,5% w powiecie wejherowskim
Projekt zrealizowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy z PITax.pl PIT Online