poniedziałek, 29 maja 2023 r.

imieniny:Benity, Maksymiliana, Teodozji

17°

Porozumienie o współpracy z Regionalnym Centrum Informatyki

Porozumienie o współpracy z Regionalnym Centrum Informatyki

Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Wejherowie podpisał porozumienie o współpracy z Regionalnym Centrum Informatyki Gdynia. Celem umowy jest m.in. wspieranie procesu edukacji uczniów klas Technik Informatyk i Technik Programista.  

Porozumienie zakłada poszerzenie wiedzy i umiejętności uczniów na temat współczesnych wyzwań i zagrożeń w cyberprzestrzeni, przygotowanie do pracy na stanowiskach w obszarach związanych z rozwojem IT w aspekcie obronności kraju poprzez prowadzenie zajęć w formie wykładów, ćwiczeń, warsztatów, pokazów, przedsięwzięć o charakterze projektów edukacyjnych czy wycieczek dydaktycznych. W ramach umowy przewidziano także praktyki zawodowe dla uczniów. Umowę podpisali: Starosta Wejherowski Gabriela Lisius, Komendant RCI Gdynia cz.p.o.  kmdr Sławomir Woźniak oraz Dyrektor PZS nr 2
w Wejherowie Jacek Tomczak.

To ważne i bardzo potrzebne porozumienie ze względu na dynamiczny rozwój technologii informatycznych, które otwierają nowe możliwości we wszystkich dziedzinach życia, ale także stwarzają liczne zagrożenia pochodzące z cyberprzestrzeni – podkreśla Starosta Wejherowski Gabriela Lisius.

Umowa zakłada ponadto szeroko rozumianą współpracę w zakresie podniesienia poziomu odporności na cyberzagrożenia, zwiększenie poziomu ochrony informacji w sektorze publicznym, militarnym i prywatnym oraz promowanie wiedzy i dobrych praktyk umożliwiających społeczeństwu lepszą ochronę ich informacji. Dokument przewiduje ponadto działania informacyjne celem późniejszego pozyskiwania kandydatów do służby wojskowej oraz promowanie służby w korpusach osobowych łączności
i informatyki, a także kryptologii i cyberbezpieczeństwa.

Rozlicz PIT w powiecie wejherowskim
Projekt zrealizowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy z PITax.pl PIT Online
Przekaż 1,5% w powiecie wejherowskim
Projekt zrealizowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy z PITax.pl PIT Online