poniedziałek, 6 lutego 2023 r.

imieniny: Amandy, Bogdana, Doroty

Stypendia Starosty Wejherowskiego dla najzdolniejszych

Stypendia Starosty Wejherowskiego dla najzdolniejszych

Po raz dziewiętnasty wręczono stypendia Starosty Wejherowskiego. W tym roku nagrody otrzymało 66 uczniów oraz 36 studentów za bardzo dobre wyniki w nauce oraz osiągnięcia naukowe, sportowe i artystyczne. Łączna kwota przyznanych wyróżnień wyniosła 90 000 zł.

Stypendium Starosty Wejherowskiego ustanowione zostało przez Radę Powiatu Wejherowskiego w 2000 r. i w swojej formule funkcjonuje nieprzerwanie do dnia dzisiejszego. W ciągu 19 lat przyznano łącznie 393 stypendia studentom i 869 stypendiów uczniom, o łącznej wartości 948 200 zł.

Gratuluję  serdecznie osiągniętych wyników i życzę kolejnych tak dużych sukcesów – mówiła Starosta Wejherowski Gabriela Lisius.

Od  2010 r. Stypendium Starosty Wejherowskiego realizowane jest w nowej formule, dostosowanej do obecnie obowiązujących przepisów prawnych.

I tak stypendium Starosty Wejherowskiego dla studentów przyznane może być w ramach pomocy materialnej studentom szkół wyższych publicznych i niepublicznych, którzy na stałe zamieszkują na terenie powiatu wejherowskiego. Natomiast  stypendium Starosty Wejherowskiego dla uczniów przyznawane jest w ramach lokalnego programu wspierania edukacji uczniów, realizujących obowiązek nauki w szkołach ponadgimnazjalnych i na stałe zamieszkujących na terenie powiatu wejherowskiego.

W przypadku obu tych stypendiów, warunkiem uzyskania są: bardzo dobre wyniki w nauce uzyskane w ostatnim roku szkolnym i akademickim oraz w przypadku uczniów co najmniej dobra ocena z zachowania. Dodatkowym kryterium jest również działalność naukowa, szkolna, artystyczna lub sportowa kandydata, przyczyniająca się do rozwoju i promocji Powiatu Wejherowskiego.

 

Rozlicz PIT w powiecie wejherowskim
Projekt zrealizowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy z PITax.pl PIT Online
Przekaż 1,5% w powiecie wejherowskim
Projekt zrealizowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy z PITax.pl PIT Online