piątek, 14 czerwca 2024 r.

imieniny:Bazylego, Elizy, Justyny

13°

Radni Powiatu Wejherowskiego wybrali Prezydium i Zarząd VII kadencji

Radni Powiatu Wejherowskiego wybrali Prezydium i Zarząd VII kadencji

Podczas pierwszej sesji Rady Powiatu Wejherowskiego VII kadencji radni wybrali skład Prezydium Rady oraz Zarządu Powiatu na lata 2024-2029. Starostą Wejherowskim został Marcin Kaczmarek, mieszkaniec Rumi i radny z 10-letnim stażem. 

Dnia 6 maja br. odbyła się pierwsza sesja Rady Powiatu Wejherowskiego VII kadencji. Obrady zgodnie z tradycją rozpoczął radny senior Krzysztof Krzemiński. Następnie radni wyłonieni w kwietniowych wyborach samorządowych odebrali nominacje i złożyli ślubowanie oraz wybrali komisję skrutacyjną, która przeprowadziła wybory wewnątrz rady.

W tajnym głosowaniu wybrano Przewodniczącego Rady Powiatu Wejherowskiego. Funkcję tę objął Krzysztof Bober z Luzina. Stanowiska wiceprzewodniczących Rady przypadły Jolancie Król z Rumi i Kazimierzowi Bistroniowi z Luzina.

Starostą Wejherowskim został Marcin Kaczmarek, doświadczony samorządowiec z Rumi.

– Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim radnym za zaufanie i powierzenie mi funkcji starosty. Zamierzam skupić się na zrównoważonym rozwoju całego powiatu. Szczególną uwagę zamierzam poświęcić pozyskiwaniu zewnętrznych funduszy, w tym środków unijnych – powiedział po wyborze Starosta Wejherowski Marcin Kaczmarek.

Wicestarostą wybrano Witolda Reclafa. Skład Zarządu Powiatu Wejherowskiego uzupełniono jeszcze o trzech etatowych członków. Na funkcję tę zostali wybrani: Iwona Szczygieł, Marek Budnik i Marcin Drewa.

W nowej kadencji Zarząd Powiatu zamierza skupić się na remontach, modernizacjach i przebudowach powiatowych i gminnych dróg, budowach ścieżek rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych. Zamierza skutecznie pozyskiwać fundusze zewnętrzne na projekty ważne dla mieszkańców powiatu, w tym inwestycje lokalne związane z budową elektrowni jądrowej, które przyczynią się do rozwoju Powiatu Wejherowskiego. Ponadto chce realizować wyczekiwane przez społeczność projekty mające na celu m.in. poprawę warunków organizacyjnych dla rozwoju sportu poprzez budowę infrastruktury sportowej i nowych miejsc rekreacji. W planach jest także zwiększenie środków dla organizacji pozarządowych, stworzenie bogatszej oferty kulturalnej czy utworzenie inkubatora przedsiębiorczości oferującego bezpłatne szkolenia oraz przestrzeń do wymiany doświadczeń dla doświadczonych i początkujących przedsiębiorców.

Kolejna sesja Rady Powiatu Wejherowskiego, na której ustalony zostanie skład komisji Rady odbędzie się 17 maja br.

Skład Rady Powiatu Wejherowskiego na lata 2024-2029: Kazimierz Bistroń, Krzysztof Bober, Marek Budnik, Tomasz Bujak, Anna Dąbrowicz, Jacek Drewa, Marcin Drewa, Grzegorz Grinholc, Krystyna Grubba, Daniel Hadam, Anna Jakubkowska, Anna Jamróz-Szadaj, Arkadiusz Janor, Jolanta Król, Krzysztof Krzemiński, Waldemar Kunz, Gabriela Lisius, Danuta Milewczyk, Ewa Pasieczna, Piotr Pelcer, Witold Reclaf, Robert Siewert, Piotr Skurzyński, Alicja Skwarło, Natasza Sobczak, Andrzej Soboń, Kinga Szczepankowska, Iwona Szczygieł, Jacek Thiel.

Marcin Kaczmarek od 2014 r. był radnym Rady Miejskiej Rumi. W poprzedniej kadencji sprawował funkcję przewodniczącego Komisji Polityki Gospodarczej i Przestrzennej, zastępcy przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa oraz członka Komisji Sportu, Rekreacji i Promocji. Zwolennik wychowania poprzez sport.

Witold Reclaf – rumianin, doświadczony samorządowiec, wieloletni radny Rady Miejskiej Rumi i Rady Powiatu Wejherowskiego. Był Wiceburmistrzem Rumi, a w latach 2014-2018 pełnił funkcję Wicestarosty Wejherowskiego.

Iwona Szczygieł – wejherowianka, specjalista administracji i prawa zamówień publicznych. Od ponad 20 lat związana z samorządem lokalnym. W ostatnim czasie pełniła funkcję Kierownika Referatu Zamówień Publicznych w rumskim urzędzie.

Marek Budnik – lokalny przedsiębiorca, od 2002 r. był radnym miasta Wejherowa, szef Platformy Obywatelskiej w Wejherowie. Miłośnik sportu i rekreacji.

Marcin Drewa – od urodzenia mieszkaniec Wejherowa, był radnym miejskim i Wiceprzewodniczącym Rady Miasta Wejherowa. Propagator wiedzy o martyrologii Lasu Piaśnickiego, organizator „Motocyklowego Rajdu Piaśnickiego”. Inicjator nadania nazw dla wejherowskich rond „Żołnierzy Wyklętych” oraz Tajnej Organizacji Wojskowej „Gryf Pomorski” oraz wielu wydarzeń charytatywnych.

Krzysztof Bober – od 2014 r. radny powiatowy, społecznik, harcerz, członek Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego i Rodziny Piaśnickiej. Od ponad 40 lat leśniczy.

Jolanta Król – wieloletnia radna, pełniła funkcję przewodniczącej Komisji Kultury, Sportu i Turystyki w Radzie Powiatu Wejherowskiego oraz Członka Zarządu Powiatu Wejherowskiego. Od 37 lat związana zawodowo z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Rumi, gdzie od kilku lat sprawuje funkcję Dyrektora. Lokalna działaczka społeczna i sportowa.

Kazimierz Bistroń – od 25 lat radny powiatowy, pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Powiatu oraz Członka Zarządu Powiatu Wejherowskiego. Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Luzinie, zaangażowany w rozwój kultury kaszubskiej i życie społeczności Luzina.

 

 

Przekaż 1,5% w powiecie wejherowskim
Projekt zrealizowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy z PITax.pl PIT Online

Ta strona korzysta z ciasteczek, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Szczegółowe warunki znajdzies w Polityce Prywatności