niedziela, 5 lutego 2023 r.

imieniny: Agaty, Filipa, Justyniana

-2°

Zwiększenie dofinansowania w projekcie "System Aktywizacji Społeczno - Zawodowej w powiecie wejherowskim I - drugi etap"

Zwiększenie dofinansowania w projekcie "System Aktywizacji Społeczno - Zawodowej w powiecie wejherowskim I - drugi etap"

W ramach zaakceptowanych dotychczas zmian realizacja projektu została wydłużona do 28.02.2023 r., a dofinansowanie zostało zwiększone o 1.366.189,49 zł.

W ramach realizowanych zadań wsparciem zostanie objędych dodatkowe 108 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich rodziny.

 

Zapraszamy do udziału w projekcie!

 

Rozlicz PIT w powiecie wejherowskim
Projekt zrealizowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy z PITax.pl PIT Online
Przekaż 1,5% w powiecie wejherowskim
Projekt zrealizowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy z PITax.pl PIT Online