wtorek, 26 września 2023 r.

imieniny:Cypriana, Justyny, Łucji

18°

Starosta i Zarząd Powiatu z wotum zaufania i absolutorium

Starosta i Zarząd Powiatu z wotum zaufania i absolutorium
Rada Powiatu Wejherowskiego przyznała wotum zaufania i udzieliła absolutorium dla Starosty Wejherowskiego oraz Zarządu Powiatu po przedstawieniu raportu o stanie powiatu za miniony rok i sprawozdania z wykonania budżetu za 2021 r.
 
Mimo szczególnej sytuacji spowodowanej pandemią powiat skutecznie pozyskiwał środki zewnętrzne z różnych źródeł na inwestycje drogowe, oświatowe, pomoc społeczną i projekty drogowe oraz realizował bieżące zadania.
W 2021 r. na zadania drogowe wydatkowano kwotę ponad 31 mln zł. W ramach tej sumy zrealizowano m.in.: remont drogi powiatowej na odcinku Rozławski Bór – Dzięcielec, Świchowo – Świchówko, Wejherowo – Gniewowo.
 
Realizowano również rozbudowę drogi powiatowej na odcinku Tartaczna – Przemysłowa, Kochanowo – DK nr 6, wykonano modernizację ulicy Sabata w Rumi na odcinku od rzeki Zagórskiej Strugi do ul. Młyńskiej oraz budowę ciągu spacerowego wzdłuż ulicy Dębogórskiej na odcinku od Ronda Marszałka Maciej Płażyńskiego do Ronda Prezydenta Lecha Kaczyńskiego.
 
Ponadto kontynuowano rozbudowę i nadbudowę budynku Starostwa Powiatowego w Wejherowie oraz w Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Wejherowie, a także prowadzono adaptację budynku przy ulicy Ofiar Piaśnicy na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy i Warsztatów Terapii Zajęciowej.
Przekaż 1,5% w powiecie wejherowskim
Projekt zrealizowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy z PITax.pl PIT Online