czwartek, 25 lipca 2024 r.

imieniny:Jakuba, Krzysztofa, Walentyny

20°

Powiat Wejherowski ogłasza nabór uczestników do Środowiskowego Domu Samopomocy w Wejherowie

Powiat Wejherowski ogłasza nabór uczestników do Środowiskowego Domu Samopomocy w Wejherowie

Powiat Wejherowski  ogłasza nabór uczestników do Środowiskowego Domu Samopomocy w Wejherowie przy  ul.  Zygmunta Krasińskiego 2

Kogo szukamy?

Uczestnikiem ŚDS może być każda dorosła osoba mieszkająca na terenie powiatu wejherowskiego wymagająca wsparcia dziennego z powodu zaburzeń psychicznych, w tym:

 1. osoba z niepełnosprawnością intelektualną,
 2. osoba wykazująca inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych,
 3. osoba ze spektrum autyzmu lub niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Co oferujemy?

 1. Udział w zajęciach mających na celu poprawę sprawności psychofizycznej uczestników, zaradności osobistej oraz lepszego  funkcjonowania w codziennym życiu.
 2. Indywidualne i zespołowe treningi samoobsługi i umiejętności społecznych polegających na nauce, rozwijaniu lub podtrzymaniu umiejętności w zakresie czynności dnia codziennego i funkcjonowaniu w życiu społecznym.
 3. Poradnictwo psychologiczne i pedagogiczne.
 4. Opracowanie diagnozy funkcjonalnej oraz indywidualnego planu postępowania wspierająco – aktywizującego.
 5. Uczestnictwo w różnych formach rehabilitacji poprzez zajęcia w pracowniach terapeutycznych np. edukacyjnej, rzemiosł różnych, kulinarnej i prowadzenia gospodarstwa domowego, komputerowej.
 6. Nowe, wyremontowane i wyposażone pracownie.
 7. Spotkania okolicznościowe  oraz wyjazdy integracyjne.
 8. Pobyt całodobowy w przypadku wystąpienia potrzeby spowodowanej sytuacją życiową lub rodzinną albo w przypadku realizacji całodobowego treningu samoobsługi i umiejętności społecznych.

Aby wziąć udział w naborze należy złożyć w ośrodku pomocy społecznej właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o skierowanie  poniższe dokumenty:

 1. wniosek o skierowanie do Środowiskowego Domu Samopomocy w Wejherowie,
 2. zaświadczenie lekarskie, wydane przez lekarza psychiatrę lub lekarza neurologa, o występujących zaburzeniach psychicznych,
 3. zaświadczenie lekarza rodzinnego o stanie zdrowia i o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach wraz z informacją o sprawności w zakresie lokomocji osoby niepełnosprawnej fizycznie,
 4. orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności (jeżeli takie osoba posiada).

 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie po otrzymaniu kompletu dokumentów wraz z przeprowadzonym wywiadem środowiskowym, w drodze decyzji administracyjnej kieruje osobę zainteresowaną do Środowiskowego Domu Samopomocy w Wejherowie.

Pierwsza decyzja kierująca wydawana jest na czas określony nie dłuższy niż 3  miesiące, w celu określenia indywidualnego planu postępowania wspierająco-aktywizującego.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Powiatowym Centrum Rodziny w Wejherowie pod nr telefonu 58 6724063 wew. 44,26.

 

Przekaż 1,5% w powiecie wejherowskim
Projekt zrealizowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy z PITax.pl PIT Online

Ta strona korzysta z ciasteczek, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Szczegółowe warunki znajdzies w Polityce Prywatności