czwartek, 25 lipca 2024 r.

imieniny:Jakuba, Krzysztofa, Walentyny

21°

Efekty realizacji projektu

Efekty realizacji projektu

 logotypy

Powiat Wejherowski zakończył realizację Projektu pt. „System Aktywizacji Społeczno – Zawodowej w powiecie wejherowskim II – drugi etap”, numer umowy RPPM.06.02.01-22-0004/19.

Obecnie zostaje utrzymana trwałość Projektu, a poszczególne elementy realizowane będą w następującej formie:

 1. Klub Seniora – 80 miejsc w 4 filiach zlokalizowanych w: Luzinie, Bojanie, Kębłowie oraz w Wejherowie
 2. Wsparcie rodzin w Placówce Wsparcia Rodziny z Luzinie – specjalistyczne poradnictwo rodzinne, w której gotowość do świadczenia usługi realizowana będzie przez psychologa, terapeutę, prawnika, specjalistę ds. ekonomicznych, doradcę zawodowego.
 3. Specjalistycznego wsparcia terapeutycznego dla osób uzależnionych i ich rodzin - gotowość do świadczenia usługi realizowana będzie przez terapeutę.
 4. Specjalistycznej usługi opiekuńczej w miejscu zamieszkania, którą gotowość do świadczenia usług realizowana będzie przez 3 pielęgniarki.

Trwałość projektu zostanie utrzymana co najmniej przez okres odpowiadający realizacji projektu, tj. od dnia 01.07.2023r. do dnia 01.09.2026r.

W przypadku braku bieżącego zainteresowania wsparciem trwałość będzie utrzymana jako gotowość do świadczenia usługi.

Szczegółowych informacji na temat realizacji działań udziela koordynator: Ewelina Królikowska, tel. 58 572-95-83

Kontakt w sprawie udziału w Klubie Seniora i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego w Placówce Wsparcia Rodziny

Kaszubskie Towarzystwo Sportowo - Kulturalne

 1. Mickiewicza 22, Luzino;

tel. 502-617-337;

www.kts-k.e-luzino.pl

 

Kontakt w sprawie korzystania ze specjalistycznej usługi opiekuńczej

Hospicjum p.w. św. Judy Tadeusza w Wejherowie

 1. 3 Maja 19 (domofon 31), Wejherowo

tel. 58 672-20-42

www.hospicjumwejherowo.pl

 logotypy

Projekt trwał od 30.04.2020r. do 30.06.2023r.

Projekt skierowany był do mieszkańców powiatu wejherowskiego. Grupę docelową stanowiły 142 osoby zagrożone/dotknięte ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,  w tym: Seniorzy, osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu oraz rodziny z trudnościami.

W ramach projektu utworzono 4 filie Klubu Seniora oraz Placówkę Wsparcia Rodziny, a także świadczono usługę specjalistycznej opieki w miejscu zamieszkania.

Klub Seniora oferuje następujące formy wsparcia:

 1. specjalistyczne poradnictwo: psychologiczne, prawne, terapeutyczne, ekonomiczne i trenera sportowego
 2. nauczanie obsługi sprzętów elektronicznych
 3. spotkania integracyjne, wydarzenia kulturalne

Placówka Wsparcia Rodziny oferuje następujące firmy wsparcia:

 1. specjalistyczne poradnictwo: psychologiczne, prawne, terapeutyczne, ekonomiczne, doradcy zawodowego i trenera sportowego
 2. organizację zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży

W ramach wsparcia rodziny w projekcie świadczone jest wsparcie terapeutyczne dla osób uzależnionych i ich rodzin.

Specjalistyczna usługa opiekuńcza w miejscu zamieszkania skierowana jest do osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu i polega na regularnych wizytach pielęgniarek w miejscu zamieszkania, obejmujących:

 1. instruktaż opiekunów zwiększający umiejętności w zakresie opieki
 2. instruktaż dietetyczny
 3. profilaktykę przeciwodleżynową
 4. wykonywanie zabiegów pielęgnacyjno – leczniczych, w tym zakładanie opatrunków

Głównym celem projektu była minimalizacja negatywnych zjawisk społecznych na obszarze powiatu wejherowskiego poprzez zwiększenie dostępu do wsparcia dla Seniorów, osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu oraz wsparcia rodzin z trudnościami w pełnieniu funkcji opiekuńczo – wychowawczych w oparciu o przeprowadzoną wcześniej lokalną diagnozę zapotrzebowania na usługi społeczne.

Realizatorem projektu był:

Powiat Wejherowski

Partnerami projektu byli:

 1. Kaszubskie Towarzystwo Sportowo – Kulturalne z Luzina
 2. Stowarzyszenie przyjaciół chorych – „Hospicjum” pw. Św. Judy Tadeusza
Przekaż 1,5% w powiecie wejherowskim
Projekt zrealizowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy z PITax.pl PIT Online

Ta strona korzysta z ciasteczek, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Szczegółowe warunki znajdzies w Polityce Prywatności