czwartek, 25 lipca 2024 r.

imieniny:Jakuba, Krzysztofa, Walentyny

22°

SYSTEM AKTYWIZACJI SPOŁECZNO-ZAWODOWEJ W POWIECIE WEJHEROWSKIM II

SYSTEM AKTYWIZACJI SPOŁECZNO-ZAWODOWEJ W POWIECIE WEJHEROWSKIM II

 

 

 

 

 

„SYSTEM AKTYWIZACJI SPOŁECZNO-ZAWODOWEJ W POWIECIE WEJHEROWSKIM II”

 

Wartość projektu: 1 127 691, 66 zł

Dofinansowanie projektu z UE:  958 537, 91 zł

Celem głównym projektu jest zwiększenie liczby trwałych miejsc świadczenia usług społecznych
oraz ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych poprzez wdrożenie kompleksowego programu ich rozwoju na terenie powiatu wejherowskiego.

Programem zostanie objętych 68 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społ., 37 kobiet i 31 mężczyzn, w tym co najmniej 10 (6 kobiet i 4 mężczyzn) osób z niepełnosprawnościami.
Okres realizacji projektu: 01.09.2016r.  - 30.09.2018r.
Grupa docelowa to osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu powiatu wejherowskiego:

1) Usamodzielniani wychowankowie pieczy zastępczej (10 wychowanków)
2) Rodziny z problemami wychowawczymi, dzieci i młodzież (37 osób z rodzinami)
3) Seniorzy, osoby niesamodzielne i ich opiekunowie (21 opiekunów z podopiecznymi)

Cele szczegółowe projektu to: powstawanie inicjatyw w zakresie rozwoju zdeinstytucjonalizowanych, spersonalizowanych form wsparcia, rozwój nowoczesnych usług społecznych, podniesienie poziomu aktywności społeczno-zawodowej, integracja i wspieranie rodzin, organizacja zajęć międzypokoleniowych, pomoc psychologiczno-terapeutyczna dla osób uzależnionych, rozwijanie miejsc wsparcia społ., usamodzielnianie i wzrost wydolności opiekuńczej rodzin.

W ramach projektu przewidziano: warsztaty motywacyjne, asystenturę osób usamodzielnianych, warsztaty terapeutyczne, poradnictwo psychologiczne, zajęcia kulturalno-rekreacyjne, pracownie tematyczne, szkolenia, kursy zawodowe, terapię, teleopiekę, spotkania w świetlicach socjoterapeutycznych, warsztaty umiejętności rodzicielskich, zajęcia w placówce wsparcia dziennego, dyżury specjalistów, zajęcia opiekuńcze, indywidualne wsparcie psych., zawodowe i prawne, zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieży.

Rezultaty projektu to: co najmniej 28 wspartych trwałych miejsc świadczenia usług społ., 68 osób objętych usługami społ., 15 osób poszukujących pracy, uczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, zdobywających kwalifikacje, pracujących oraz wskaźnik efektywności społeczno-zatrudnieniowej na poziomie 80%. Projekt realizowany będzie w partnerstwie jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi, które przyczyni się do osiągnięcia wszystkich rezultatów projektu. Efektem projektu będzie wzrost liczby trwałych, dostępnych i pozytywnie postrzeganych miejsc świadczenia usług społ. wynikających z lokalnych potrzeb.

 

PARTNERZY PROJEKTU:

Fundacja „Niesiemy Pomoc”
Stowarzyszenie „LESOK"
Stowarzyszenie „Dzieło Pomocy Rodzinie”
Fundacja „Przedsiębiorczość Innowacje Kreatywność”
Powiatowy Cech Rzemiosł MIŚP, Związek Pracodawców
Kaszubskie Towarzystwo Sportowo-Kulturalne
Stowarzyszenie Gmin Powiatu Wejherowskiego Na Rzecz Wspólnego Rozwiązywania   Problemów Alkoholowych „ZDROWA RODZINA-ZDROWA GMINA”

Gmina Miasta Wejherowo
Gmina Miejska Rumia
Gmina Miasta Redy
Gmina Luzino

Gmina Szemud
Gmina Wejherowo

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego  2014-2020 OŚ, VI Integracja

 

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Przekaż 1,5% w powiecie wejherowskim
Projekt zrealizowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy z PITax.pl PIT Online

Ta strona korzysta z ciasteczek, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Szczegółowe warunki znajdzies w Polityce Prywatności