środa, 27 września 2023 r.

imieniny:Damiana, Mirabeli, Wincentego

15°

Czyste powietrze – warunek konieczny

Czyste powietrze – warunek konieczny

Ruszamy z kolejnym projektem edukacyjnym pn. “Czyste powietrze – warunek konieczny”

Realizacja zadania dofinansowana jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku (dalej: WFOŚiGW w Gdańsku).
Planowany koszt kwalifikowany zadania wynosi 15.000,00 zł. Dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Gdańsku wynosi 100% kosztów kwalifikowanych.

Projekt pod nazwą “Czyste powietrze-warunek konieczny” adresowany jest do mieszkańców powiatu wejherowskiego i w założeniach ma zmienić świadomość w zakresie istnienia problemu zanieczyszczenia powietrza oraz negatywnego wpływu zanieczyszczenia na zdrowie człowieka. Tym samym u części mieszkańców pojawi się motywacja i przeświadczenie o konieczności podjęcia działań w celu ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Projekt zakłada przeprowadzenie akcji informacyjnej w Internecie oraz w lokalnej telewizji i stacji radiowej. Całość zostanie uzupełniona poprzez wydanie i kolportaż ulotki informacyjnej oraz plakatu.

Przekaż 1,5% w powiecie wejherowskim
Projekt zrealizowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy z PITax.pl PIT Online