czwartek, 25 lipca 2024 r.

imieniny:Jakuba, Krzysztofa, Walentyny

20°

Sprawozdanie z realizacji zadania „Czyste powietrze – warunek konieczny”

Sprawozdanie z realizacji zadania „Czyste powietrze – warunek konieczny”

Powiat Wejherowski uzyskał dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na realizację zadania pn. „Czyste powietrze – warunek konieczny”.
Koszt kwalifikowany zadania wyniósł 15 000 zł. i w 100 % został dofinansowany ze środków WFOŚiGW w Gdańsku.
Zadanie zrealizowano zgodnie z umową dotacji nr WFOŚ/D/IV-15/5902/2021 z dn. 8 września 2021 r. w terminie od 1 października 2021 r. do 31 maja 2022 r.

Przedsięwzięcie polegało na przeprowadzeniu działań informacyjnych w Internecie dotyczących podniesienia świadomości ekologicznej u mieszkańców powiatu wejherowskiego w aspekcie szkodliwego wpływu smogu na zdrowie. Realizacja była prowadzona przy współpracy z organizacją Wejherowski Alarm Smogowy.

Założone cele projektu zostały w pełni zrealizowane. Dzięki realizacji zadania bezpośredni adresaci projektu, tj. mieszkańcy powiatu wejherowskiego zapoznali się z treściami edukacyjnymi w zakresie występowania zjawiska smogu i jego przyczyn, wpływu zanieczyszczenia na zdrowie człowieka i metod ochrony przed wpływem smogu, możliwości uzyskania wsparcia dotacyjnego na wymianę starych pieców węglowych oraz termomodernizację budynków. (tj. ulotki, plakat, posty na FB z infografikami, spoty filmowe obejrzane w lokalnej telewizji  i Internecie).

Zakłada się, że każda osoba która w jakiejkolwiek formie zetknęła się z przekazem projektu podniosła poziom swojej wiedzy na omawiane tematy i wiedza ta w dłuższej perspektywie może wpłynąć na zmiany świadomości i zmiany nawyków, zwyczajów społeczności lokalnych (tradycyjne ogrzewanie słabym opałem w starym piecu)  i tym samym na poprawę jakości powietrza i jego wpływ na zdrowie.

Osiągnięte produkty projektu:

 • druk i kolportaż 15.000 ulotek,
 • druk i kolportaż 400 sztuk plakatów,
 • produkcja 2 materiałów telewizyjnych o łącznej długości około 2 minut,
 • produkcja i emisja 2 spotów radiowych,
 • 70 emisji spotów radiowych,
 • 35 minut łącznej emisji spotów radiowych,
 • 63 emisji spotów telewizyjnych,
 • 30 minut emisji spotów telewizyjnych,
 • 1 wydarzenie na portalu Facebook,
 • 20 postów w mediach społecznościowych,
 • 6 artykułów publikowanych na stronach internetowych i w portalach informacyjnych,
 • 50 dni wyeksponowania makiety w 7 lokalizacjach.

Osiągnięte rezultaty projektu:

Szacuje się, na podstawie kolportażu ulotek i plakatów oraz akcji w mediach społecznościowych, że u około 40.000 mieszkańców powiatu wejherowskiego wzrosła  świadomość ekologiczna.

Kampanię internetową prowadzono w mediach społecznościowych – Facebook, oraz w lokalnych portalach informacyjnych i na stronach internetowych Powiatu Wejherowskiego https://powiatwejherowski.pl/czyste-powietrze-warunek-konieczny oraz Wejherowskiego Alarmu Smogowego https://wejherowskialarmsmogowy.pl/projekty-i-wspolpraca/czyste-powietrze-warunek-konieczny .

Przekaż 1,5% w powiecie wejherowskim
Projekt zrealizowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy z PITax.pl PIT Online

Ta strona korzysta z ciasteczek, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Szczegółowe warunki znajdzies w Polityce Prywatności