poniedziałek, 6 lutego 2023 r.

imieniny: Amandy, Bogdana, Doroty

„Remont drogi powiatowej nr 1437G na odcinku Choczewo – Łętowo w km 0+540,9 – 2+330”

 „Remont drogi powiatowej nr 1437G na odcinku Choczewo – Łętowo w km 0+540,9 – 2+330”

 

Flaga Polski   Fundusz Dróg Samorządowych Godło Polski

 

 „Remont drogi powiatowej nr 1437G na odcinku Choczewo – Łętowo w km 0+540,9 – 2+330”

Całkowity koszt inwestycji:  870 087,58 zł

Dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych: 435 043,00 zł

 

Cel projektu:

Poprawa bezpieczeństwa oraz komfortu ruchu drogowego na drodze powiatowej nr 1437G, stanowiącej ważny ciąg komunikacyjny Powiatu Wejherowskiego, ułatwiające dojazd na linii Wejherowo-Choczewo.

 

Plan projektu:

W zakres projektu wchodzi sfrezowanie dotychczasowych górnych warstw nawierzchni drogi powiatowej oraz rozbiórka całej konstrukcji nawierzchni przy krawędziach wraz z wbudowaniem nowych warstw konstrukcyjnych. Ponadto w ramach zadania zostanie wykonane oczyszczenie rowów i przepustów oraz wycinka krzewów w pasie drogowym. Jako wykończenie całości prac zostanie wykonana ścinka i wyrównanie poboczy oraz nowe poziome odcinka drogi powiatowej.

Zakres odcinka do remontu prezentuje plan orientacyjny w postaci załącznika graficznego.

 

Harmonogram prac:

Roboty przygotowawcze

06.2020

Roboty ziemne

06-07.2020

Konstrukcje nawierzchni

06-07.2020

Roboty wykończeniowe

08.2020

 

Rozlicz PIT w powiecie wejherowskim
Projekt zrealizowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy z PITax.pl PIT Online
Przekaż 1,5% w powiecie wejherowskim
Projekt zrealizowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy z PITax.pl PIT Online