poniedziałek, 6 lutego 2023 r.

imieniny: Amandy, Bogdana, Doroty

„Rozbudowa drogi powiatowej nr 1451G na odcinku przez miejscowość Kębłowo o długości ok. 850 m”

 „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1451G na odcinku przez miejscowość Kębłowo o długości ok. 850 m”
Flaga Polski   Fundusz Dróg Samorządowych Godło Polski

 

„Rozbudowa drogi powiatowej nr 1451G na odcinku przez miejscowość Kębłowo o długości ok. 850 m”

 

Całkowity koszt inwestycji:  2 586 547,09 zł

Dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych: 1 627 117,00 zł

 

Cel projektu:

Poprawa bezpieczeństwa oraz komfortu podróżowania wszystkich użytkowników ruchu drogowego oraz podniesienie standardu drogi powiatowej.

 

Plan projektu:

Niniejszy projekt przewiduje:  lokalizację jezdni drogi powiatowej w śladzie istniejącym szerokości 6 m na długości ok. 850 m wraz z korektami wynikającymi z doprowadzenia geometrii i szerokości jezdni do obecnie obowiązujących przepisów i norm. Lokalizację zatok autobusowych w ścisłym dowiązaniu do projektowanej jezdni drogi powiatowej. Lokalizacje przejść dla pieszych i przejazdów rowerowych równolegle do jezdni w odległości 5 m od krawędzi jezdni. Lokalizację rowów przydrożnych wzdłuż całego odcinak objętego projektem w miejscach już występujących rowów jak i w miejscach koniecznych do zastosowania rowu. Wykonanie chodnika o szer. 2 m na długości 494 m (po lewej stronie drogi) oraz ciągu pieszo - rowerowego o szerokości 3 m na długości 494 m. Przewiduje się wykonanie 1 zatoki autobusowej oraz przebudowę 11 skrzyżowań. Rozbudowa jezdni, zjazdów, przystanków autobusowych i skrzyżowań z drogami bocznymi przewiduje wykonanie nowych konstrukcji tych nawierzchni oraz regulacji wysokościowej. Dla projektowanego układu drogowego zastosowano nawierzchnie asfaltowe oraz z betonowej kostki brukowej. warstwa ścieralna: mastyks grysowy (SMA) o grubości 4 cm,  warstwa wiążąca: beton asfaltowy (AC) o grubości 5 cm,   górna warstwa podbudowy zasadniczej: beton asfaltowy (AC) o grubości 6 cm,  dolna warstwa podbudowy zasadniczej: mieszanka związana cementem, klasa C5/6 o grubości 20 cm,  podbudowa pomocnicza: grunt stabilizowany cementem, klasa C3/4, o grubości 18 cm.                                                                                                                                              Harmonogram prac:

Roboty przygotowawcze

07-10.2020

Roboty ziemne

06-07.2020

Roboty nawierzchniowe

07-09.2020

Elementy ulic

07-09.2020

Roboty wykończeniowe

09-10.2020

Oświetlenie uliczne

07-09.2020

Kanalizacja deszczowa

07-09.2020

 

Rozlicz PIT w powiecie wejherowskim
Projekt zrealizowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy z PITax.pl PIT Online
Przekaż 1,5% w powiecie wejherowskim
Projekt zrealizowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy z PITax.pl PIT Online