poniedziałek, 29 maja 2023 r.

imieniny:Benity, Maksymiliana, Teodozji

16°

„Remont drogi powiatowej nr 1443G Kolkowo-Rybno na odcinku Kolkowo-Strzebielinek o długości ok 2,2km”

 „Remont drogi powiatowej nr 1443G Kolkowo-Rybno na odcinku Kolkowo-Strzebielinek o długości ok 2,2km”
Flaga Polski   Fundusz Dróg Samorządowych Godło Polski

 

 „Remont drogi powiatowej nr 1443G Kolkowo-Rybno na odcinku Kolkowo-Strzebielinek o długości ok 2,2km”

 

Całkowity koszt inwestycji:  1 444 893,37 zł

Dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych: 704 242,00 zł

 

Cel projektu:

Poprawa bezpieczeństwa oraz komfortu ruchu drogowego na drodze powiatowej nr 1443G, stanowiącej ważny ciąg komunikacyjny północ-południe Powiatu Wejherowskiego.

 

Plan projektu:

W zakres projektu wchodzi sfrezowanie dotychczasowych górnych warstw nawierzchni drogi powiatowej oraz rozbiórka całej konstrukcji nawierzchni przy krawędziach wraz z wbudowaniem nowych warstw konstrukcyjnych. Wbudowanie siatki przeciwspękaniowej oraz nowych górnych warstw bitumicznych. Regulacja innych elementów pasa drogowego (chodniki, zjazdy). Ponadto w ramach zadania zostanie wykonane oczyszczenie rowów i przepustów oraz wycinka krzewów w pasie drogowym. Jako wykończenie całości prac zostanie wykonana ścinka i wyrównanie poboczy oraz nowe oznakowanie pionowe i poziome odcinka drogi powiatowej.

Zakres odcinka do remontu prezentuje plan orientacyjny w postaci załącznika graficznego.

 

Harmonogram prac:

Roboty przygotowawcze

07.2020

Roboty ziemne

07.2020

Konstrukcje nawierzchni

07.2020

Roboty wykończeniowe

07.2020

 

Rozlicz PIT w powiecie wejherowskim
Projekt zrealizowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy z PITax.pl PIT Online
Przekaż 1,5% w powiecie wejherowskim
Projekt zrealizowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy z PITax.pl PIT Online