poniedziałek, 6 lutego 2023 r.

imieniny: Amandy, Bogdana, Doroty

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1463G ul. Obwodowej w Redzie na odcinku od Kanału Łyskiego do ul. Łąkowej”

 „Przebudowa drogi powiatowej nr 1463G ul. Obwodowej w Redzie na odcinku od Kanału Łyskiego do ul. Łąkowej”
Flaga Polski   Fundusz Dróg Samorządowych Godło Polski

 

 „Przebudowa drogi powiatowej nr 1463G ul. Obwodowej w Redzie na odcinku od Kanału Łyskiego do ul. Łąkowej”

 

Całkowity koszt inwestycji:  2 061 070,36 zł

Dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych: 1 012 928,00 zł

 

Cel projektu:

Poprawa bezpieczeństwa oraz komfortu podróżowania wszystkich użytkowników ruchu drogowego.

 

Plan projektu:

Zakres zadania inwestycyjnego obejmuje przebudowę ul. Obwodowej na odcinku od Kanału Łyskiego do ulicy Łąkowej w Redzie. W zakres robót budowlanych wchodzi przebudowa jezdni na długości ok. 614 m, w tym przebudowa ul. Obwodowej z ul. Olimpijską i Rolniczą na skrzyżowanie typu "małe rondo" o średnicy zewnętrznej 22 m, wyspą centralną o promieniu 1,5 m, pierścieniem wewnętrznym o szerokości 3,5 m i promieniem zewnętrznym ronda 11 m (szerokość jezdni na pierścieniu 6 m). Szerokość jezdni zjazdowych na ul. Olimpijskiej i Rolniczej to 6 m. Na przebudowywanym odc. ulicy zachowana zostanie istniejąca szerokość jezdni, która wynosi 7 m. Nawierzchnię jezdni projektuje się z mieszanki mineralno- asfaltowej SMA na podbudowie z kruszywa łamanego w miejscach nowej projektowanej podbudowy w rejonie projektowanego ronda. Na odcinkach jezdni przebiegających po istniejącym śladzie zostanie ułożona warstwa wyrównawcza, wiążąca z mieszanek mineralno- asfaltowych, a warstwa ścieralna z mieszanki mineralno- asfaltowej SMA. W rejonie skrzyżowania typu „małe ronda" zlokalizowane są obustronne przystanki autobusowe, które zostaną przebudowane i otrzymają nową geometrię. Na długości przebudowywanego odcinka ul. Obwodowej przebudowane zostaną cztery zjazdy. Wody opadowe zostaną odprowadzone poprzez przebudowę przyłączy do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej.

 

Harmonogram prac:

roboty rozbiórkowe

01.2020 - 04.2020

roboty ziemne

01.2020 - 04.2020

kanalizacja deszczowa

01.2020 - 04.2020

nawierzchnie

01.2020 - 06.2020

oświetlenie ulic

01.2020 - 06.2020

zieleń

03.2020 - 06.2020

 

Rozlicz PIT w powiecie wejherowskim
Projekt zrealizowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy z PITax.pl PIT Online
Przekaż 1,5% w powiecie wejherowskim
Projekt zrealizowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy z PITax.pl PIT Online