poniedziałek, 6 lutego 2023 r.

imieniny: Amandy, Bogdana, Doroty

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1471G ul. Pomorskiej w Rumi na odcinku od Ronda Unii Europejskiej do Ronda Rotmistrza Pileckiego”

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1471G ul. Pomorskiej w Rumi na odcinku od Ronda Unii Europejskiej do Ronda Rotmistrza Pileckiego”
Flaga Polski   Fundusz Dróg Samorządowych Godło Polski

 

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1471G ul. Pomorskiej w Rumi na odcinku od Ronda Unii Europejskiej do Ronda Rotmistrza Pileckiego”

 

Całkowity koszt inwestycji:  3 547 898,49 zł

Dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych: 1 754 235,00 zł

 

Cel projektu:

Poprawa bezpieczeństwa oraz komfortu podróżowania wszystkich użytkowników ruchu drogowego.

 

Plan projektu:

W zakres projektu wchodzi sfrezowanie starej, zniszczonej nawierzchni drogowej i wykonanie nowych warstw konstrukcyjnych: warstwy wzmacniającej z geokompozytu oraz warstwy wyrównawczej i ścieralnej z mastyksu grysowego SMA. Ponadto planowane zadanie obejmuje wymianę nawierzchni zatok autobusowych na konstrukcje sztywne, wymianę i regulację krawężników, włazów studni, kanalizacji deszczowej, wpustów deszczowych i innych elementów infrastruktury w nawierzchni jezdni. Projekt obejmuje również budowę chodnika z kostki betonowej, ścieżki rowerowej o nawierzchni bitumicznej oraz zieleni.

 

Harmonogram prac:

roboty przygotowawcze i rozbiórkowe

03.2020

roboty ziemne

03.2020

podbudowy

03-04.2020

nawierzchnie

04-05.2020

elementy ulic

04-05.2020

zieleń

06.2020

regulacja kanalizacji deszczowej

06.2020

Rozlicz PIT w powiecie wejherowskim
Projekt zrealizowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy z PITax.pl PIT Online
Przekaż 1,5% w powiecie wejherowskim
Projekt zrealizowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy z PITax.pl PIT Online