poniedziałek, 6 lutego 2023 r.

imieniny: Amandy, Bogdana, Doroty

„Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej 1405G na odcinku Szemud - Kamień, na odcinku Kielno - Karczemki oraz w miejscowości Kielno poprzez budowę chodników oraz zatok autobusowych wraz z remontami nawierzchni jezdni oraz budową oświetlenia”

 „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej 1405G  na odcinku Szemud - Kamień, na odcinku Kielno - Karczemki oraz w miejscowości Kielno poprzez budowę chodników oraz zatok autobusowych wraz z remontami nawierzchni jezdni oraz budową oświetlenia”
Flaga Polski   Fundusz Dróg Samorządowych Godło Polski

 

„Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej 1405G  na odcinku Szemud - Kamień, na odcinku Kielno - Karczemki oraz w miejscowości Kielno poprzez budowę chodników oraz zatok autobusowych wraz z remontami nawierzchni jezdni oraz budową oświetlenia”

 

Całkowity koszt inwestycji: 4 735 029,28 zł

Dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych: 2 367 514,00 zł

 

 

Cel projektu:

Poprawa bezpieczeństwa oraz komfortu podróżowania wszystkich użytkowników ruchu drogowego.

 

Plan projektu:

Projekt został podzielony na 6 zadań obejmujących różne odcinki drogi powiatowej nr 1405G:

Zadanie 1 – „Przebudowa drogi powiatowej nr 1405G poprzez budowę chodnika oraz zatok autobusowych wraz z remontem nawierzchni jezdni w km 8+324 do 8+484”

Zadanie 1 obejmuje przebudowę drogi powiatowej nr 1405G – ul. Oliwskiej na działce o nr 40/15  relacji Szemud - Karczemki na odcinku 160,0m w miejscowości Kielno. W ramach zadania zostanie wykonany chodnik oraz 2 zatoki autobusowe wzdłuż ww. drogi, wyspa dzieląca, zjazdy indywidualne i publiczne oraz zabezpieczenie skarpy poprzez murek oporowy z elementów prefabrykowanych typu „L”. Przewiduje się również odnowienie nawierzchni jezdni poprzez frezowanie oraz nakładę z mieszanki bitumicznej.

 

Zadanie 2 – „Budowa oświetlenia nn-0,4 kV na działce nr 40/15 obręb Kielno, gm. Szemud”

Zadanie 2 obejmuje budowę oświetlenia wzdłuż ulicy Oliwskiej na działce o nr 40/15. Łącznie w ramach tych odcinków usytuowanych zostanie 13 lamp z oprawami LED, linia oświetleniowa kablowa nn-0,4kV.

 

Zadanie 3 – „Budowa linii oświetleniowej kablowej nn na działkach nr 458, 9, 464/1 obręb Kielno, gm. Szemud”

Zadanie 3 obejmuje budowę oświetlenia wzdłuż ulicy Oliwskiej na działkach o nr 458, 9 i 464/1 Łącznie na działkach tych usytuowane zostaną 23 lampy z oprawami LED, linia oświetleniowa kablowa do nn-0,4kV.

 

Zadanie 4 -  Budowa linii oświetleniowej Szemud-Kamień
Zadanie 4 obejmuje uzupełnienie oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi powiatowej nr 1405G  Łącznie usytuowane zostaną 43 lampy z oprawami LED oraz linia oświetleniowa kablowa do nn-0,4kV.

 

Zadanie 5 - „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1405G Szemud Karczemki na odcinku Szemud Kamień na odcinku na odcinku długości 944 m”

Odcinek 5 obejmuje rozbudowę drogi powiatowej Nr 1405G Szemud-Karczemki na odcinku Szemud – Kamień  o chodnik (tzw. ścieżkę dydaktyczno- rekreacyjną)  o nawierzchni z płytek betonowych z posypka grysową oraz poprawę  bezpieczeństwa ruchu drogowego. Projektowana rozbudowa obejmuje przede wszystkim budowę chodnika i przebudowę istniejących zjazdów wzdłuż drogi na długości 944 m oraz budowę azyli dla pieszych, zatok autobusowych wraz z poszerzeniem jezdni drogi. Ponadto na wskazanym odcinku zostaną wykonane zatoki autobusowe, odtworzone rowy wykonane odwodnienie oraz ustawione balustrady.

 

Zadanie 6 „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1405G Szemud – Karczemki na odcinku Kielno – Karczemki”

Zadanie 6 obejmuje rozbudowę i przebudowę drogi powiatowej Nr 1405G Szemud – Karczemki na odcinku Kielno – Karczemki długości 2,193 km. Projekt w przewiduje wykonanie chodnika na całej długości o szerokości 1,5-3,0 m. Ponadto projektowana jest przebudowa zjazdów, wykonanie poboczy, wykonanie 5 zatok autobusowych oraz wysp kanalizujących ruch wraz z wykonaniem przejść dla pieszych. Innymi planowanymi do wykonania elementami infrastruktury są balustrady drogowe, regulacja i oczyszczenie elementów odwodnienia drogi, przebudowę kolizji z sieciami oraz doświetlenie przejść dla pieszych.

 

                                                                    

Harmonogram prac:

Odcinek:

Termin realizacji:

Odcinek nr 1

08.2019r. - 11.2019 r.

Odcinek nr 2

08.2019r. - 11.2019 r.

Odcinek nr 3

08.2019r. - 11.2019 r.

Odcinek nr 4

01.2020r. – 08.2020 r.

Odcinek nr 5

01.2020r. – 08.2020 r.

Odcinek nr 6

01.2020r. – 08.2020 r.

 

Rozlicz PIT w powiecie wejherowskim
Projekt zrealizowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy z PITax.pl PIT Online
Przekaż 1,5% w powiecie wejherowskim
Projekt zrealizowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy z PITax.pl PIT Online