poniedziałek, 6 lutego 2023 r.

imieniny: Amandy, Bogdana, Doroty

„Rozbudowa drogi powiatowej nr 1404 G Rumia-Łężyce-Gdynia na odcinku Łężyce – zjazd do Eko Doliny o długości ok. 1 km”

„Rozbudowa drogi powiatowej nr 1404 G Rumia-Łężyce-Gdynia na odcinku Łężyce – zjazd do Eko Doliny o długości ok. 1 km”
Flaga Polski   Fundusz Dróg Samorządowych Godło Polski

 

„Rozbudowa drogi powiatowej nr 1404 G Rumia-Łężyce-Gdynia na odcinku Łężyce – zjazd do Eko Doliny o długości ok. 1 km”

 

Całkowity koszt inwestycji:  2 037 215,98 zł

Dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych: 903 284,00 zł

 

Cel projektu:

Poprawa bezpieczeństwa oraz komfortu podróżowania wszystkich użytkowników ruchu drogowego.

Plan projektu:

Projekt przewiduje wykonanie w ramach inwestycji przebudowę drogi w zakresie wymiany nawierzchni drogi, budowy chodnika, oświetlenia drogowego oraz zatok autobusowych. Ślad oraz niweleta jezdni nie ulegną zmianom. Wymiana nawierzchni będzie polegać na rozbiórce (frezowaniu) istniejącej nawierzchni, wykonaniu warstwy wyrównawczej oraz wbudowaniu nowej warstwy ścieralnej. Na części odcinka projektowane jest wykonanie kanalizacji deszczowej, a na pozostałym fragmencie uzupełnienie istniejącej o przykanaliki i wpusty. Planowane jest również wykonanie korekty geometrii skrzyżowań z drogami gminnymi. W celu usprawnienia i poprawy komfortu komunikacji miejskiej zaprojektowano budowę dwóch zatok autobusowych, po jednej w obu kierunkach. Konstrukcja nawierzchni zatok przewiduje wykonanie warstwy ścieralnej z kostki betonowej. W ramach rozbudowy drogi przewiduje się budowę chodnika o szer. 2-2,5 m po lewej stronie drogi na całej długości odcinka oraz po prawej stronie w celu możliwości dotarcia do projektowanej zatoki autobusowej. Ponadto projekt przewiduje budowę liniowego oświetlenia ulicznego na całym odcinku, wraz z doświetleniem punktowym projektowanego przejścia dla pieszych.                                                                                                                            Harmonogram prac:

Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe

09.2020

Roboty ziemne

09-10.2020

Podbudowy

09-10.2020

Nawierzchnie

10-11.2020

Kanalizacja deszczowa

10-11.2020

Oświetelenie uliczne

09-10.2020

Elementy ulic

10-12.2020

Regulacja studzienek

11-12.2020

Stała organizacja ruchu

11-12.2020

Pomiar powykonawczy

11-12.2020

 

Rozlicz PIT w powiecie wejherowskim
Projekt zrealizowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy z PITax.pl PIT Online
Przekaż 1,5% w powiecie wejherowskim
Projekt zrealizowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy z PITax.pl PIT Online