poniedziałek, 6 lutego 2023 r.

imieniny: Amandy, Bogdana, Doroty

Remont dróg powiatowych nr 1322G oraz 1330G na terenie gminy Łęczyce

Remont dróg powiatowych nr 1322G oraz 1330G na terenie gminy Łęczyce
Flaga Polski   Fundusz Dróg Samorządowych Godło Polski

 

Remont dróg powiatowych nr 1322G oraz 1330G na terenie gminy Łęczyce

 

Zadanie nr 1: „Remont drogi powiatowej nr 1322G Kisewo-Żelazno-DW nr 213 na odcinku Świchowo-granica gminy Łęczyce o długości 2,4km”

Zakres robót do wykonania:

- remont nawierzchni drogi powiatowej o długości 2 285 m;

- ścinka i uzupełnienie poboczy;

- regulacja wysokościowa zjazdów;

- usunięcie krzewów i odrostów występujących w pasie drogowym;

- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.

 

Zadanie nr 2: „Remont drogi powiatowej nr 1330G Rozłaski Bór -Nawcz na odcinku Rozłaski Bór-Dzięcielec o długości 3,4 km”

Zakres robót do wykonania:

- wyrównanie istniejącej nawierzchni poprzez jej sfrezowanie;

- nałożenie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego;

- nałożenie warstwy ścieralnej z mastyksu grysowego;

- wykonanie poboczy gruntowych;

- remont istniejących zjazdów;

- Wyrównanie/plantowanie pozostałego obszaru przyległego do drogi;

- poszerzenie jezdni do szerokości 5,0 m;

- oznakowanie poziome oraz pionowe.

 

Planowany termin zakończenia wrzesień 2021 r.

 

17 maja 2021 roku podpisana została umowa pomiędzy Wojewodą Pomorskim a Powiatem Wejherowskim na dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

 

Całkowity koszt realizacji zadania wynosi 4 147 625 zł

Dofinasowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 2 073 812 zł

Rozlicz PIT w powiecie wejherowskim
Projekt zrealizowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy z PITax.pl PIT Online
Przekaż 1,5% w powiecie wejherowskim
Projekt zrealizowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy z PITax.pl PIT Online